UNICEF en Ministerie van BZK lanceren Jongerenraad Digitalisering

13 september 2023

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we deze week een Jongerenraad Digitalisering gelanceerd.

Jongerenraad en staatssecretaris van Huffelen

Kinderrechten in de online wereld

De digitale wereld waarin jongeren zich begeven is er een van uitdagingen. Het opent de wereld en zorgt voor sociale verbondenheid, vermaak en nieuwe competenties die belangrijk zijn voor de toekomst van jongeren. Daarnaast zijn er ook risicovolle zaken als pesten, geweld en discriminatie waartegen kinderen en jongeren beschermd dienen te worden.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kabinetsbeleid rondom digitalisering. Een belangrijk onderdeel van dat beleid is het waarborgen van mensenrechten en kinderrechten in de digitale wereld. Daarom heeft UNICEF samen met het ministerie een Jongerenraad Digitalisering geïnitieerd.

“De invloed van digitale technologie op de ontwikkeling van kinderen en jongeren is groot, zowel in positieve als negatieve zin.  Worden kinderen genoeg beschermd tegen online geweld?  Hoe zit het met privacy? En hoe zorgen we ervoor dat kinderen niet zomaar schadelijke content zien? Jongeren kunnen hier zelf goede input voor geven, want zij weten als geen ander wat zij dagelijks online meemaken." aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

Kinderen moeten beschermd worden tegen de risico’s die kleven aan de toenemende digitalisering. Dat de rechten van elk kind moeten worden gerespecteerd, beschermd en nageleefd in de digitale omgeving benadrukt het VN-Kinderrechtencomité ook in de General Comment 25. 

Mening en motivatie

Net als UNICEF, vindt het ministerie het belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt. Daarom heeft UNICEF samen met BZK de Jongerenraad Digitalisering opgezet, dat vier keer met vertegenwoordigers van het ministerie in gesprek zal gaan over digitale zaken. Deze week was de eerste bijeenkomst en tevens de lancering van de jongerenraad. UNICEF Nederland traint en begeleidt de jongeren. Dit doen we samen met de Stichting Discussiëren Kun Je Leren. De jongeren zijn tussen 10 en 16 jaar, hebben verschillende onderwijsachtergronden en komen uit verschillende delen van het land. Ze krijgen de mogelijkheid tot échte inspraak en de kans om hun ongezouten mening te geven. Staatssecretaris van Huffelen zegt daarover: “Hoe zorgen we ervoor dat de we negatieve kanten van digitale technologie zo klein mogelijk maken? Die vraag blijft voortdurend op tafel omdat de technologie steeds verandert. Dit wil ik graag met de jongeren samen bespreken.” 

Steentje bijdragen

"Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn online en dat ze niet gepest worden of bedrogen of opgelicht, dat je je veilig op social media kunt begeven en dat je er ook lol in hebt.” zegt Lyske van 10, lid van de Jongerenraad Digitalisering. 

“Het liefst zou ik ervoor willen zorgen dat ieder kind ter wereld in een veilige online wereld kan opgroeien. Ik hoop dat ik door bij de Jongerenraad Digitalisering te gaan daar een steentje aan kan bijdragen.” aldus Emeritha (16).  

Vier bijeenkomsten voor beter inzicht

Dit was de eerste van vier bijeenkomsten die in het komende jaar zullen plaatsvinden. Iedere keer wordt een specifiek thema besproken, bijvoorbeeld schadelijke content, online privacy of desinformatie. De jongeren bepalen samen met de beleidsmedewerkers van BZK het programma. UNICEF ondersteunt daarbij. Zo krijgen de beleidsmakers beter inzicht in de ervaringen van jongeren en kunnen de jongeren aanbevelingen doen over de online leefwereld. Het ministerie neemt de aanbevelingen van de jongeren mee in wet- en regelgeving om kinderen te beschermen tegen allerlei online risico’s, zoals schadelijke informatie, pesten, discriminatie en nepnieuws.