VN: Kinderstem onmisbaar in klimaatcrisis

29 augustus 2023

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind onderstreept in de vandaag gepresenteerde General Comment 26 het belang van de stem van kinderen in de klimaatcrisis.

Meisje vraagt aandacht voor de klimaatcrisis

Dat is een erg belangrijke stap, omdat kinderen direct worden beïnvloed door klimaatverandering, maar hun stem vaak ontbreekt in belangrijke gesprekken en beslissingen. De General Comment verduidelijkt de verplichtingen van landen onder het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het erkent expliciet het recht van kinderen op een schone, gezonde en duurzame omgeving. Dit betekent dat landen die het verdrag hebben geratificeerd, nu verplicht zijn om rekening te houden met de rechten van kinderen bij milieu- en klimaatbeslissingen.

De boodschap is tot stand gekomen na uitgebreide consultaties met kinderen uit 121 landen. Meer dan 16.000 kinderen hebben hun zorgen en ervaringen gedeeld over hoe de klimaatcrisis hun leven beïnvloedt. 

Francisco Vera, een 14-jarige UNICEF-youthadvocate, benadrukt: "Kinderen eisen actie in de klimaagcrisis, juist omdat volwassenen de verantwoordelijkheid niet hebben genomen." Een andere jeugdadviseur, Āniva, een 17-jarige klimaatactivist, voegt toe: “De General Comment betekent wereldwijde verandering. Het geeft kinderen een sterkere basis in het internationale recht om onze rechten op een gezond milieu af te dwingen.”

Het VN-Comité zegt dat klimaatverandering, het verdwijnen van planten en dieren, en vervuiling samen een groot probleem vormen voor kinderen over de hele wereld. Klimaatverandering heeft diepgaande gevolgen voor kinderen:

  • Gezondheidseffecten: Hogere temperaturen, overstromingen of droogte kunnen leiden tot de verspreiding van ziektes zoals malaria en dengue, waar kinderen bijzonder vatbaar voor zijn.
  • Voedselzekerheid: Het veranderende klimaat leidt op veel plekken ertoe dat oogsten mislukken, wat leidt tot voedseltekorten en ondervoeding bij kinderen.
  • Onderwijs: Natuurrampen, zoals overstromingen of cyclonen, kunnen scholen vernietigen, waardoor kinderen geen onderwijs meer kunnen volgen. 
  • Migratie: Gezinnen kunnen worden gedwongen te verhuizen door klimaat gerelateerde gebeurtenissen, waardoor kinderen hun thuis, vrienden en gewone leven achter zich moeten laten.

Dit nieuws benadrukt hoe essentieel het is om kinderen te betrekken bij klimaatdiscussies en -acties. Hun toekomst staat op het spel en hun stem is cruciaal voor duurzame en rechtvaardige oplossingen. Kinderen wereldwijd hebben de strijd tegen klimaatverandering geleid en roepen overheden en bedrijven op om actie te ondernemen.