UNICEF Nederland maakt zich zorgen over positie kinderen in Nederland na val kabinet

7 juli 2023

UNICEF Nederland maakt zich zorgen om de positie van kinderen in Nederland nu het kabinet is gevallen. De voortgang die er was geboekt op het dossier van asielopvang, maar ook voor kinderen in de jeugdzorg en kinderen in armoede komt hiermee tot stilstand. We roepen de politiek op zo snel mogelijk te werken aan een oplossing.

Val van het kabinet betekent een stilstand voor kwetsbare groepen kinderen in Nederland

De val van het kabinet betekent een stilstand voor kwetsbare groepen kinderen in Nederland

De val van het kabinet betekent een stilstand voor kwetsbare groepen kinderen in Nederland

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: “De val van het kabinet heeft grote impact op groepen kwetsbare kinderen in Nederland, zoals kinderen die opgroeien in armoede, kinderen die te maken hebben met jeugdzorg, of asielzoekerskinderen. Zonder regering kunnen er geen besluiten worden genomen, en dat zorgt voor een stilstand in de ontwikkeling van deze kinderen.”

Asielzoekerskinderen
Vaak verhuizen, geen of veel te laat toegang tot onderwijs en zorg: de opvang en behandeling van asielzoekerskinderen in Nederland kan en moet beter. De afgelopen maanden waren er hoopvolle politieke ontwikkelingen, waar de Spreidingswet, voor een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeentes, het belangrijkste voorbeeld van was.
De val van het kabinet heeft tot gevolg dat een snelle behandeling én uitvoer van deze wet stagneert, wat betekent dat er ook een stagnatie zal komen in een betere opvang van asielzoekers en een goede ontwikkeling van kinderen. 

Kinderen in armoede
In Nederland groeien steeds meer kinderen op in armoede. Geldzorgen zijn er in alle lagen van de bevolking en zowel in Nederland als in Caribisch Nederland. De uitgesproken ambitie en concrete voorstellen om armoede te halveren was dan ook een gigantische opsteker voor duizenden kinderen in armoede. De val van het kabinet heeft ook voor dit dossier de voortgang stopgezet.

Kinderen en jeugdzorg
Het gaat niet goed met de jeugdzorg in Nederland en hierdoor krijgen kinderen en ouders niet altijd de ondersteuning of hulp die zij nodig hebben. De val van het kabinet zorgt voor grote onduidelijkheid en onzekerheid in de verdere uitvoer van de nodige hervormingen in de jeugdzorg.