Belang van het kind onvoldoende voorop in Hervormingsagenda voor de jeugdzorg

27 juni 2023

UNICEF Nederland is opgelucht dat er nu een Hervormingsagenda Jeugd is, maar vindt tegelijkertijd dat het belang van het kind nog onvoldoende voorop staat. Zo is het VN-Kinderrechtenverdrag alleen genoemd in een voetnoot en wordt er vooral gefocust op financiën.

Jongeren praten met elkaar op bankje in bos

UNICEF Nederland heeft, als officiële hoeder van het VN-Kinderrechtenverdrag, suggesties gedeeld met Tweede Kamerleden om te zorgen dat de uitvoering van de Hervormingsagenda voor de jeugdzorg duidelijk in lijn komt met het belang van het kind. 

Onze drie belangrijkste punten zijn:  

  • Het VN-Kinderrechtenverdrag als startpunt van het jeugdzorgbeleid
    De Nederlandse overheid heeft haar handtekening gezet onder het VN-Kinderrechtenverdrag. Hiermee komt ook de verplichting om al het beleid dat kinderen raakt, in lijn te brengen met het Verdrag. Het Verdrag geeft concrete handvatten voor alle fases en situaties van het leven van kinderen. Voor een agenda die gaat over zorg voor kinderen en jongeren, zou het Kinderrechtenverdrag dan ook het principieel startpunt moeten zijn en niet, zoals nu, slechts worden genoemd in een voetnoot.   
  • Het belang van kinderen voorop, niet financiën
    UNICEF Nederland mist in de Hervormingsagenda een ambitie en visie waarbij de belangen en de ontwikkeling van kinderen voorop staan. In plaats daarvan zien we dat er voornamelijk wordt gefocust op financiën. Dit zou andersom moeten zijn: eerst een visie – gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag – en dan bezien hoe dit financieel kan worden bekostigd.  
  • Maak duidelijk hoe jongeren worden betrokken bij het maken van dit beleid
    We zijn verheugd dat er jongeren betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Hervormingsagenda. Het zou goed zijn om in de verdere uitwerking van het beleid duidelijk te beschrijven wat de invloed van de jongere is, hoe zij worden meegenomen en dat hier ook duidelijk tijd en ruimte (budget) voor komt.

Het is goed dat er nu een basis ligt voor betere zorg aan kinderen en jongeren. Bij de uitwerking van dit nieuwe beleid zal UNICEF Nederland constructief blijven meekijken of de rechten en belangen van kinderen steeds centraal staan zoals in het VN-Kinderrechtenverdrag is vastgelegd. 
 
Meer aanbevelingen zijn te lezen in deze brief.