Gezondheidszorg voor asielzoekerskinderen en zwangeren onder de maat

22 juni 2023

Zorgverleners in de asielopvang kunnen niet de zorg bieden die nodig is met vooral risico’s voor zwangere vrouwen en kinderen.Dat stellen verschillende zorgverleners vandaag in een brief aan staatssecretaris Van der Burg (J&V) en Van Ooijen (VWS). UNICEF Nederland onderschrijft deze boodschap

woonunits noodopvang

Toegang tot zorg

Kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, psychiaters, verloskundigen, gynaecologen en artsen Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde zien dagelijks hoe asielzoekerskinderen en zwangeren geen toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben. Deze beroepsgroepen illustreren in de brief, medeondertekend door UNICEF, waar het mis gaat. Eén voorbeeld betreft een meisje van vijf dat in drie maanden tijd drie keer moet verhuizen, waarbij zij telkens niet in beeld komt van zorgverleners. Uiteindelijk wordt ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een diepe bloedarmoede en ernstige ondervoeding.   

Opvanglocaties en verplaatsingen

Door het vele verhuizen van opvangplek naar opvangplek, komen kinderen en zwangeren niet tijdig in beeld bij zorgverleners of raken zelf uit beeld. Dossiers raken zoek, komen te laat binnen of zijn niet digitaal beschikbaar, waardoor de medische status niet of te laat duidelijk wordt. Ook hebben behandeltrajecten regelmatig geen positief effect doordat kinderen of zwangeren op opvanglocaties verblijven die niet aansluiten bij hun zorgbehoeften. De geuite zorgen komen overeen met een eerder deze week uitgebracht rapport van Pharos, Dokters van de Wereld en het Rode Kruis. Eerder dit jaar riepen ook de vier inspecties op tot direct ingrijpen.   

De conclusie van onze quickscan 'Noodsituatie op noodlocaties' uit naam van Kind in azc, van een jaar geleden, was dat de beschikbaarheid van zorg in de noodopvang ernstige gebreken laat zien. In een jaar tijd is weinig tot niets veranderd. 'De (crisis)noodopvang kan de kinderen niet bieden wat belangrijk voor ze is. Een veilige plek om te wonen, slapen en eten, naar school kunnen gaan, naar de dokter als je ziek bent, hulp bij psychische problemen. Dat zijn basisbehoeften voor alle kinderen om zich te kunnen ontwikkelen', zegt Arja Oomkens, kinderrechtenspecialist bij UNICEF Nederland.  

Snel haalbare en structurele oplossingen nodig

De noodbrief laat zien dat het op dit moment nog steeds ontbreekt aan concrete, haalbare en structurele oplossingen en randvoorwaarden voor de zorgprofessionals om goede zorg te kunnen leveren aan kwetsbare zwangeren en kinderen in de asielprocedure. Dit is zeer zorgelijk. De zorgverleners zien het als hun plicht om een signaal af te geven over hun zorgen en vragen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) om hulp.  

UNICEF Nederland onderschrijft deze belangrijke boodschap en roept staatssecretaris van VWS en staatssecretaris van J&V op om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Alle kinderen en zwangeren die asiel aanvragen in Nederland hebben recht op een veilige leefomgeving, optimale persoonlijke ontwikkeling en goede zorg.