Nieuw record: 43,3 miljoen kinderen gedwongen op de vlucht

14 juni 2023

Aan het einde van 2022 leefden naar schatting 43,3 miljoen kinderen gedwongen op de vlucht als gevolg van oorlog, vervolging, geweld en mensenrechtenschendingen. Dit schokkende aantal is een trieste mijlpaal in de geschiedenis, waarbij een record aantal kinderen het grootste slachtoffer zijn. Van deze kinderen is 25,8 miljoen (60%) ontheemd binnen hun eigen land. Het aantal kinderen dat hun huis heeft moeten verlaten in het afgelopen decennium is verdubbeld.

De zevenjarige Anya in de evacuatiebus op het busstation van Kherson in Oekraïne.

De zevenjarige Anya in de evacuatiebus op het busstation van Kherson in Oekraïne.

De zevenjarige Anya in de evacuatiebus op het busstation van Kherson in Oekraïne.

Gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen

Het aantal gedwongen vluchtende kinderen bereikt een recordhoogte, maar toegang tot essentiële steun en diensten, zoals gezondheidszorg, onderwijs en bescherming schieten ernstig tekort. Met de naderende Wereldvluchtelingendag benadrukt UNICEF dat kinderen op de vlucht vaak tot de meest kwetsbare groepen behoren. Ze hebben vaak geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, missen routinematige vaccinaties en kunnen geen aanspraak maken op sociale bescherming.

Voor veel kinderen duurt de tijd dat ze ontheemd zijn ook steeds langer. UNICEF stelt dat de meeste kinderen die vandaag de dag ontheemd zijn, hun hele kindertijd ontheemd zullen blijven.

Conflicten, crises en klimaatrampen

De toename van het aantal kinderen dat gedwongen op de vlucht is gaat hand in hand met een aanhoudende reeks van conflicten, crises en klimaatrampen over de hele wereld. De oorlog in Oekraïne heeft meer dan twee miljoen Oekraïense kinderen gedwongen het land te ontvluchten en heeft meer dan één miljoen kinderen binnen Oekraïne ontheemd.

Het aantal kinderen dat in 2023 gedwongen op de vlucht is gegaan is in de cijfers van 2022 nog niet meegenomen. UNICEF neemt aan dat het aantal kinderen op de vlucht nu nog hoger ligt. Zo schat UNICEF dat tot nu toe meer dan 940.000 kinderen zijn ontheemd als gevolg van het conflict in Soedan. Bovendien hebben extreme weersomstandigheden, zoals de overstromingen in Pakistan en de droogte in de Hoorn van Afrika, in de loop van 2022 nog eens twaalf miljoen kinderen ontheemd.

Concrete maatregelen en investeringen

Deze schokkende cijfers laten volgens UNICEF zien dat veel regeringen onvoldoende zorgen dat elk ontheemd kind kan blijven leren, gezond kan blijven en zich volledig kan ontwikkelen. UNICEF benadrukt de dringende noodzaak van politieke wil om de oorzaken van ontheemding aan te pakken en langdurige oplossingen te bieden aan ontheemde kinderen en hun gezinnen. Blijvende verandering is mogelijk  wanneer regeringen op de juiste manier investeren in inclusie en bescherming van ontheemde kinderen en gezinnen.