UNICEF: Bijna 20 kinderen per dag gedood of verminkt door conflict

5 juni 2023

Tussen 2005 en 2022 werden door de Verenigde Naties maar liefst 315.000 ernstige schendingen van kinderlevens in conflict vastgesteld. Bijna 20 kinderen per dag zijn gedood of verminkt door conflicten. De financiering die nodig is voor het steunen van de slachtoffers is onvoldoende en neemt de komende jaren nog verder af.

Jongen verloor z'n linkerarm na een aanval op zijn dorp in Burkina Faso

De 8-jarige Bamogo Daouda uit Burkina Faso werd in zijn linkerarm geschoten tijdens een aanval op zijn dorp. Zijn arm moest uiteindelijk geamputeerd worden.

De 8-jarige Bamogo Daouda uit Burkina Faso werd in zijn linkerarm geschoten tijdens een aanval op zijn dorp. Zijn arm moest uiteindelijk geamputeerd worden.

“Deze cijfers laten de verwoestende impact zien van oorlog en conflict op kinderen", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Elke oorlog is uiteindelijk een oorlog tegen kinderen.”

De Verenigde Naties hebben een belangrijke taak om schendingen van kinderrechten in conflict te onderzoeken en rapporteren. Sinds de oprichting van het monitoringssysteem in 2005 zijn in meer dan 30 conflictsituaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika ernstige schendingen vastgesteld.  

Meer dan 120.000 kinderen werden gedood of raakten verminkt. Minstens 105.000 kinderen zijn ingezet voor gewapend conflict. Meer dan 32.500 kinderen werden ontvoerd en meer dan 16.000 kinderen werden het slachtoffer van seksueel geweld. De VN heeft ook meer dan 16.000 aanvallen op scholen en ziekenhuizen vastgesteld, en in meer dan 22.000 gevallen werd de toegang geweigerd van hulpverleners die humanitaire hulp wilden verlenen aan kinderen. 

Uit een studie van onder meer UNICEF blijkt dat er een groot financieringstekort is voor humanitaire hulp en dat het tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen.  

“Helaas is er lang niet genoeg geld voor de omvang van de hulp die kinderen nodig hebben”, zegt UNICEF Nederland directeur Suzanne Laszlo. “Hoewel we weten wat er moet gebeuren om kinderen tegen oorlog te beschermen, doet de wereld niet genoeg. We moeten actie ondernemen die nodig is om kinderen beter te beschermen.” 

UNICEF roept overheden daarom op om meer geld vrij te maken om in conflictsituaties kinderen zo goed mogelijk te beschermen. 

UNICEF komt in conflictsituaties op voor het verbeteren van het welzijn van kinderen, onder meer door het bieden van psychosociale steun, kinderbescherming en het herenigen van kinderen met hun zoekgeraakte families.

Jongen verloor z'n linkerarm na een aanval op zijn dorp in Burkina Faso