Kinderrechten in de kleding- en textielindustrie nog onvoldoende nageleefd, wetgeving noodzakelijk

12 mei 2023

Afgelopen twee jaar heeft UNICEF actief deelgenomen aan de onderhandelingen van het Next Generation Agreement, de opvolger van het Nederlandse Akkoord voor Duurzame Kleding en Textiel. Vandaag is via de SER naar buiten gebracht dat deze onderhandelingen gestopt zijn. Het falen van dit initiatief benadrukt de noodzaak van wetgeving om kinderrechten te borgen voor de kleding- en textielindustrie. 

Interieur naaiatelier Bangladesh

Interieur naaiatelier Bangladesh

Interieur naaiatelier Bangladesh

Impact op kinderrechten

UNICEF betreurt het falen van dit nieuwe initiatief. Multi-stakeholder initiatieven zoals het textielconvenant zijn belangrijke instrumenten om de borging van kinderrechten in de waardeketen van kleding- en textielbedrijven te realiseren. 

Het uitblijven van een vrijwillig initiatief benadrukt de noodzaak en urgentie voor heldere en daadkrachtige iMVO-wetgeving op Nederlands en Europees niveau. Waarin de rechten van het kind expliciet worden meegenomen. Dit gaat verder dan preventie van kinderarbeid, en kijkt naar de impact van het bedrijfsleven over het volledige spectrum van kinderrechten. Lees meer informatie over wat UNICEF doet op dit gebied. 

UNICEF dankt alle partners voor deze samenwerking: CNV, FNV, Solidaridad, brancheorganisaties InRetail en Modint en de SER. UNICEF blijft werken aan duurzame veranderingen met bedrijven die hierin ambitie tonen en stappen willen zetten. Met deze bedrijven willen wij graag aan de slag om impact te maken voor ieder kind.