VN-waterconferentie: Waterzekerheid voor iedereen

21 maart 2023

Van 22 tot 24 maart vindt de VN-waterconferentie plaats in New York. Er zullen plannen gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen verzekerd wordt. En dat is hoognodig want de levens van 190 miljoen kinderen in tien Afrikaanse landen* lopen gevaar door drie soorten waterdreigingen: onvoldoende water en sanitaire voorzieningen, ziektes als gevolg van vervuild water, en waterrisico’s door klimaatverandering.  

Meisje voor opgedroogde rivier

Uit een nieuwe analyse van UNICEF blijkt dat bijna een derde van de 190 miljoen kinderen geen toegang heeft tot water thuis en twee derde heeft geen sanitaire voorzieningen. Ook aan andere hygiënische voorzieningen is een gebrek: driekwart van de kinderen heeft thuis geen water en zeep om handen te wassen.  Elke dag sterven er wereldwijd 1000 kinderen onder de vijf jaar door een gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen. 

“Het verlies van het leven van een kind is schokkend voor gezinnen. Maar de pijn wordt nog veel erger als de sterfte voorkomen had kunnen worden omdat het is veroorzaakt door het ontbreken van basisbehoeften die velen als vanzelfsprekend beschouwen, zoals schoon drinkwater, toiletten en zeep”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.  

De tien landen behoren ook tot de landen die extra kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Hogere temperaturen, dalend grondwaterpeil waardoor putten twee keer zo diep moeten worden gegraven als tien jaar geleden, en aan de andere kant intensere en onvoorspelbare regenval met als gevolg overstromingen.  

Suzanne Laszlo: “Afrika wordt geconfronteerd met een watercrisis. En de risico’s zijn het grootst voor kinderen”. Verwoestende stormen, overstromingen en historische droogtes vernietigen nu al voorzieningen en huizen, vervuilen watervoorraden, creëren hongercrises en verspreiden ziekten. “Maar hoe uitdagend de huidige omstandigheden ook zijn, zonder dringende actie kan de toekomst er nog veel somberder uitzien." 

UNICEF roept op tot grotere investeringen in watervoorzieningen, meer klimaatfinanciering en het klimaatbestendiger maken van gemeenschappen. Tijdens de VN-waterconferentie komen wereldleiders, relevante organisaties, bedrijven en andere deelnemers voor het eerst in 46 jaar samen om de vooruitgang te evalueren en plannen te maken voor het verzekeren van toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Samen met Tajikistan en het bestuur in New York host Nederland deze conferentie en de World Water Week in New York. Lees meer over de VN Waterconferentie (Engelstalig): UN 2023 Water Conference | Department of Economic and Social Affairs.