Samenwerkingen verkennen voor waterzekerheid

24 januari 2023

In het licht van de klimaatcrisis is het bereiken van waterzekerheid een van de meest dringende uitdagingen van onze tijd. Overstromingen, droogte, mislukte oogsten; alle klimaateffecten zijn water gerelateerd. Geen goede toegang tot water tast de gezondheid van de mens aan, verstoort economieën en levens van mensen en kinderen, en het leidt tot migratie en conflicten. En daarbij: er is geen voedselzekerheid zonder waterzekerheid.  

sanitatie water in Burundi

De rol van bedrijven in het bereiken van waterzekerheid  

De industrie – van voedselproductie tot mijnbouw, van kledingproductie tot hightech – is gezamenlijk de grootste gebruiker en vervuiler van zoetwatervoorraden wereldwijd. Daarom staat er veel op het spel voor bedrijven als door bevolkingsdruk en klimaatverandering de waterrisico’s toenemen. Business as usual zal leiden tot systemische waterrisico's die het bestaansrecht van bedrijven in de toekomst en de samenleving als geheel in gevaar kunnen brengen. 

Met dringende actie kan de watercrisis van de wereld worden voorkomen. Waterveiligheid kan zowel voor bedrijven als voor de maatschappij voordelen opleveren. Met actieve participatie van bedrijven kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame watervoorziening, bestand tegen dreigingen zoals watertekort, extreme weersomstandigheden en klimaatschokken.   

Om dit ambitieuze doel te bereiken is de particuliere sector nodig. Zij kan het voortouw nemen bij het leveren van concrete en actiegerichte oplossingen door water beter te begrijpen, te waarderen en te managen. Bijvoorbeeld door water centraal te zetten in de bedrijfsvoering, financiering en het leveren van expertise. Maar ook op het gebied van innovatief grondwateronderzoek en beter watermanagement, de levering van real-time data. En om supply chains te versterken en in het opschalen van hernieuwbare energie. Er is op veel manieren samen te werken; om systemen duurzaam te verbeteren om toegang tot water voor iedereen haalbaar te maken.  

UNICEF bracht samen met BZ bedrijven aan de ronde tafel  

Op dinsdag 17 januari 2023 organiseerde UNICEF met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en afgevaardigden van het Nederlandse bedrijven een ronde tafel om de problematiek en wereldwijde doelen te bespreken ter voorbereiding op de VN Water conferentie die in Maart 2023 in New York wordt georganiseerd. Het Koninkrijk der Nederlanden zit deze conferentie voor samen met de Republiek van Tajikistan. Alle genodigden van de ronde tafel zijn in hun directe activiteiten en toeleveringsketens actief in watermanagement, of in het bedenken en toepassen van nieuwe technologieën en innovaties om de uitdagingen rondom waterzekerheid aan te pakken.  

Het was inspirerend om deze groep mensen bij elkaar aan tafel te hebben gehad. We kijken uit naar de verder ontwikkelingen, ook rond de UN Waterconference in maart 2023; een belangrijk moment met focus op het belang van water als katalysator voor het bereiken van alle Sustainable Development Goals.