In 2021 overleed elke 4,4 seconden een kind volgens nieuw VN-rapport

10 januari 2023

In 2021 stierven wereldwijd naar schatting vijf miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Nog eens 2,1 miljoen kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 5 tot 24 jaar stierven in datzelfde jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Verenigde Naties (UN IGME*). Uit een ander rapport blijkt dat 1,9 miljoen baby's dood werden geboren. Volgens UNICEF had dit voorkomen kunnen worden met betere toegang tot medische zorg.

moeder met pasgeboren kind

“Elke dag krijgen veel te veel ouders te maken met het verlies van hun kind.”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Het is niet uit te leggen dat overlevingskansen van kinderen zo sterk afhangen van hun geboorteplek. Deze tragedies zijn te voorkomen. Door gerichte investeringen te doen om vrouwen en kinderen eerlijke toegang te geven tot belangrijke gezondheidszorg.’’

Wereldwijde vooruitgang stagneert

In het verleden zagen we al dat gerichte investeringen groot effect kunnen hebben. Ze zorgden ervoor dat sinds het begin van de eeuw het aantal kinderen dat stierf onder de vijf jaar daalde met 50%. Het aantal doodgeboren kinderen daalde met 35%, bij  oudere kinderen gaat het om een daling van 36%.

Wereldwijd is er grote vooruitgang, maar toch blijven de uitdagingen groot. Met name in de laatste jaren. Sinds 2010 blijft de vooruitgang namelijk achter in vergelijking met voorgaande jaren. 54 landen halen de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) voor sterfte onder de vijf jaar, niet.

Grote verschillen wereldwijd

Kinderen geboren in regio’s in de Sub-Sahara (landen in Afrika ten zuiden van de Sahara) en Zuid-Azië hebben volgens de rapporten de laagste overlevingskans. Het risico op kindersterfte is het hoogst Sub-Sahara Afrika; vijftien keer hoger dan in Europa. Het risico dat een vrouw een doodgeboren baby krijgt, is in dit deel van de wereld zeven keer groter dan in Europa.

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak voor deze verschillen is de COVID-pandemie, die vaccinatiecampagnes en voedingsprogramma’s verstoorde. Ook is de toegang tot gezondheidszorg slechter. De pandemie veroorzaakte de grootste terugval in het aantal vaccinaties in dertig jaar tijd. Kinderen lopen hierdoor een groter risico om te sterven aan ziektes die te voorkomen of genezen zijn zoals bijvoorbeeld malaria.

Oproep tot actie

Er moet nu snel actie worden ondernomen om gezondheidszorgsystemen te verbeteren. Als dit niet gebeurt zullen naar schatting van UNICEF nog eens 59 miljoen kinderen sterven voor 2030 en bijna zestien miljoen baby’s zullen sterven voor hun geboorte.

  * De United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) werd in 2004 opgericht om gegevens over kindersterfte te monitoren en daarop te anticiperen. UN IGME wordt geleid door UNICEF en omvat de Wereldgezondheidszorgorganisatie (WHO), de Wereldbank en het United Nations Department of Economic and Social Affairs.