Gevolgen van overstromingen Pakistan bedreigen vier miljoen kinderlevens

9 januari 2023

Volgens UNICEF leven bijna vier miljoen kinderen nog altijd in slechte omstandigheden als gevolg van de overstromingen in Pakistan. Kinderen krijgen steeds vaker luchtweginfecties en raken ondervoed door stilstaand en vervuild water. UNICEF waarschuwt voor het welzijn en de overlevingskansen van deze kinderen. 

kinderen zitten gehurkt bij overstromingswater

Kinderen zitten naast een vijver met vervuilend overstromingswater nabij Zangi Brohi, Dadu District in de provincie Sindh.  

Kinderen zitten naast een vijver met vervuilend overstromingswater nabij Zangi Brohi, Dadu District in de provincie Sindh.  

Vervuild water verspreidt ziekten

In gebieden getroffen door overstromingen, schiet het aantal kinderen met acute luchtweginfecties omhoog. Acute luchtweginfectie is een belangrijke oorzaak van kindersterfte. Het stilstaand water raakt ernstig vervuild en verspreidt gemakkelijk ziekten. Daarnaast is het aantal kinderen dat lijdt aan ernstige acute ondervoeding tussen juli en december in de getroffen gebieden verdubbeld in vergelijking met 2021. Naar schatting hebben 1,5 miljoen kinderen levensreddende voedingshulp nodig. 

Winter verergert de situatie

''Het mag dan gestopt zijn met regenen; de impact van de overstromingen op de kinderen in Pakistan is onverminderd groot. Nu de winter komt in Pakistan, maken we ons extra zorgen. In Jacobabad, in het zuiden van Pakistan, is de nachttemperatuur gedaald naar zeven graden. Gezinnen wonen in geïmproviseerde schuilplaatsen naast stilstaand water. In de bergen en hooggelegen gebieden – die ook zijn getroffen door de overstromingen, heeft het gesneeuwd. De temperatuur is daar gedaald tot onder het vriespunt.” zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.  

“Het mag dan gestopt zijn met regenen; de impact van de overstromingen op de kinderen in Pakistan is onverminderd groot”

Suzanne Laszlo

Dit doet UNICEF

800.000 kinderen zijn gescreend op ondervoeding. Hiervan waren 60.000 ernstig acuut ondervoed. Deze kinderen krijgen therapeutische voeding. UNICEF heeft nu bijna 1,5 miljoen mensen bereikt met gezondheidszorg. Daarnaast gaf UNICEF meer dan een miljoen mensen toegang tot schoon drinkwater. Ook zijn 4,5 miljoen kinderen ingeënt tegen polio in de getroffen gebieden.

Nu meer families weer terug naar huis keren, past UNICEF haar hulpverlening aan. We ondersteunen de overheid om weerbaar te worden tegen klimaatcrisissen. Ook helpen we hen om belangrijk systemen opnieuw op te bouwen, zoals de toegang tot water, onderwijs en gezondheidszorg.