Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderen op de vlucht

Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Wij bieden hulp in conflictregio’s, in Europa en we werken ook in Nederland.
30
miljoen

kinderen wereldwijd zijn ontheemd en hebben ooit noodgedwongen hun thuis moeten verlaten.

50%
is jonger dan 18 jaar

De helft van alle vluchtelingen wereldwijd is kind.

8,1
miljoen

Syrische kinderen zijn afhankelijk van noodhulp in Syrië en buurlanden

Wat is er aan de hand?

Als we aan vluchtelingen denken, staan we er meestal niet bij stil dat het heel vaak om kinderen gaat. Meer dan de helft van alle mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, is kind. In 2017 waren dat 30 miljoen kinderen, die ooit huis en haard hebben moeten verlaten. Dat komt vooral door de conflicten in Syrië en Afghanistan. Bijna de helft van alle gevluchte kinderen komt daar vandaan. Veruit het grootste deel van de kinderen die op de vlucht zijn, blijven in de regio. Zo is Turkije gastland van het grootste aantal vluchtelingen en zeer waarschijnlijk van het grootste aantal gevluchte kinderen in de wereld. Als het om relatieve aantallen gaat, staat Libanon op de eerste plaats. Ongeveer één op de vijf mensen in dit land is vluchteling.

Een kwart van het aantal vluchtelingen dat naar Europa kwam in 2017 waren kinderen. Veel gevluchte kinderen zijn alleen, zonder ouders of toezicht. Zij hebben hun huis, familie en alles wat bekend was, achtergelaten. Om Europa te bereiken steken de meeste vluchtelingen de Middellandse Zee over. Nog voordat ze aan deze gevaarlijke overtocht beginnen, hebben veel kinderen al heel wat ontberingen moeten doorstaan. Dat vluchtelingen ondanks alle gevaren de tocht naar Europa maken, heeft alles te maken met de omstandigheden thuis. Die zijn zo uitzichtloos dat ze er alles voor over hebben om opnieuw te kunnen beginnen. Zelfs als dat met gevaar voor eigen leven is.

Waar pleit UNICEF voor? 

 1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
 2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
 3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
 4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
 5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
 6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

De vierjarige Sidra (links), gevlucht uit Mosul, heeft net samen met haar vader winterkleren opgehaald en speelt buiten met leeftijdgenootje Asha. Ze verblijven in het vluchtelingenkamp Hasansham in Irak.

UNICEF biedt hulp in de regio

 • Samen met lokale organisaties en maatschappelijk werkers helpen we gezinnen op de vlucht en in vluchtelingenkampen. Ook helpen we de lokale bevolking.
 • We zetten een zogenoemde 'child-friendly space' op: een plek waar kinderen veilig en onder toezicht kunnen spelen. 
 • Bij overheden pleiten we voor bescherming van vluchtelingen en voor correcte procedures. 
 • We helpen gezinnen in vluchtelingenkampen met schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiënepakketten.
 • We voeren inentingscampagnes tegen mazelen en polio.
 • We screenen kinderen op ondervoeding, we behandelen ondervoede kinderen en geven voorlichting over goede voeding. 
 • We zetten tijdelijke klaslokalen in vluchtelingenkampen op en richten deze in.
 • We werven onderwijzers trainen hen in het werken met vluchtelingenkinderen. 
 • We bieden psychosociale hulp gericht op 'kind kunnen zijn' en traumaverwerking.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Help kinderen op de vlucht

Geef voor kinderen op de vlucht