Dit vinden jongeren van Nederland belangrijk

De afgelopen maanden haalde UNICEF via social media de mening op van jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Hieruit blijkt dat jongeren in Nederland zich grote zorgen maken over mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat. UNICEF wil dat jongeren beter gehoord worden en vaker bij beslissingen betrokken worden. Op 8 december werd daarom het Speak up jongerenadvies aangeboden aan Tweede Kamerleden.

  Zes adviezen

  In het Speak up jongerenadvies vragen jongeren de politiek het volgende:

  1. Minder focus op toetsten, meer nadruk op talentontwikkeling
  2. Meer openheid, begrip en kennis over mentaal welzijn
  3. Discriminatie en vooroordelen aanpakken voor gelijke kansen in het onderwijs
  4. Laagdrempelige hulp voor jongeren
  5. Meer klimaatbewustheid onder volwassenen
  6. Milieuvervuiling van grote bedrijven tegengaan

  Het Speak up jongerenadvies

  In het jongerenadvies delen jongeren hun adviezen over mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat en vertellen ze wat zij als mogelijke oplossingen zien voor deze problemen.

  Lees meer

  Spoken word 'Weet jij het al?'

  Een stevig advies is belangrijk, maar komt niet altijd binnen. Daarom gingen een aantal jongeren samen met spoken word-talenten Benzo Karim en Danielle Zawadi aan de slag met een creatieve versie van hun adviezen. Spoken word is gesproken woord in een voordracht en gaat meestal over maatschappelijke onderwerpen.

  “Stemmen mag ik niet, maar een mening heb ik zeker wel! Je mening geven is voor veel jongeren best lastig, maar het is wel belangrijk dat wij gehoord worden.”

  Lisa (16 jaar)

  Jongeren in gesprek met Tweede Kamerleden

  Sarah (14 jaar), Sheila (16 jaar) en Sibren (18 jaar) gingen namens de jongeren van Nederland in gesprek met Daan de Neef (VVD), Fonda Sahla (D66) en Renske Leijten (SP) over hun advies. Dat advies lees je in het Speak up jongerenadvies.

  Het jongerenadvies over mentaal welzijn onder jongeren

  Jongeren maken zich zorgen over de prestatiedruk die zij ervaren op school. Jongeren pleiten in het jongerenadvies voor minder focus op toetsen en het halen van hoge cijfers en meer focus op het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten.

  Daarnaast maken jongeren zich zorgen over het taboe op mentale problemen en het gebrek aan kennis en begrip. Ze ervaren stress, depressieve gevoelens of kunnen moeite hebben met hun emoties. Maar zij durven daar niet altijd open over te spreken en merken dat mensen vooroordelen hebben. Daarom pleiten zij voor meer voorlichting en betere informatievoorziening over het krijgen van hulp.

  Het jongerenadvies over gelijke kansen voor alle jongeren

  Jongeren spreken zich in het jongerenadvies ook uit over discriminatie en vooroordelen die voor sommige leerlingen leiden tot een verkeerde beoordeling. Hierdoor krijgen jongeren die bijvoorbeeld in armoede opgroeien of een niet-Westerse achtergrond hebben niet dezelfde kansen als leeftijdsgenoten.

  De jongeren geloven dat het noodzakelijk is om meer bewustwording te creëren onder zowel docenten als leerlingen over hoe discriminatie en vooroordelen kunnen leiden tot ongelijke kansen in het onderwijs.

  Het jongerenadvies over het klimaatprobleem

  Jongeren maken zich zorgen over het feit dat volwassenen de gevolgen van klimaatverandering niet goed inzien, terwijl jongeren die zelf wél erkennen. In het Speak up jongerenadvies geven jongeren ideeën die kunnen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem.

  Zo pleiten zij onder andere voor het aantrekkelijker maken van duurzame energie voor gezinnen, vleesvervangers goedkoper aanbieden en het duurder maken van sterk vervuilende kerosine. Ook vragen jongeren aan bedrijven en de overheid om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan.

  Participatie is een belangrijk recht

  Jongeren onder de achttien jaar zijn het afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis. Toch ziet UNICEF dat er niet vaak naar hun mening wordt gevraagd. Daar moet verandering in komen. Jongeren worden lang niet altijd betrokken bij beslissingen over belangrijke onderwerpen, terwijl het wel over hun toekomst gaat. Dat moet echt anders.

  Jongerenparticipatie is niet alleen een belangrijk recht uit het VN-Kinderverdrag, maar jongeren hebben ook echt iets in te brengen en komen met de mooiste ideeën. Met Speak up geeft UNICEF concrete invulling aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het kind: het recht om gehoord te worden (art. 12) en het recht om je mening te geven (art. 13). 

  Hoe het Speak up jongerenadvies tot stand is gekomen

  UNICEF vroeg op sociale media waar jongeren zich zorgen over maken. Meer dan 200 jongeren stuurden UNICEF berichten met hun mening. Drie onderwerpen sprongen er direct uit: mentaal welzijn, klimaat en gelijke kansen. Vervolgens spraken 36 jongeren met elkaar over deze thema's en kwamen zo gezamenlijk tot het Speak up jongerenadvies. Dit advies is getoetst onder een representatieve groep van 563 jongeren van 13 tot 18 jaar.