jongeren met posters

Dit vinden jongeren in Nederland belangrijk

Het UNICEF-jongerenadvies 2022 is gemaakt door jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Elk jaar wordt het advies tijdens Jongeren Prinsjesdag aangeboden aan Tweede Kamerleden. 

  Lees het UNICEF-jongerenadvies 2022

  Klik hier

  De afgelopen maanden haalde UNICEF Nederland via een peiling, lespakket op middelbare scholen, social media en straatinterviews de mening op van jongeren tussen de 13 en 18 jaar. 847 jongeren lieten van zich horen.

  Hieruit blijkt dat jongeren in ons land zich grote zorgen maken over mentaal welzijn, onderwijs en jongerenparticipatie met betrekking tot de overheid. UNICEF wil dat jongeren beter gehoord worden en vaker bij beslissingen betrokken worden. 

  Het UNICEF-jongerenadvies in het kort:

  meisje aan tafel SpeakUp

  Over mentaal welzijn

  1. Maak hulp vragen makkelijker en laagdrempeliger
  2. Geef het goede voorbeeld en wees meer divers en inclusief
  3. Zorg voor betere toegang tot psychologische hulp
  Jongen tijdens SpeakUp

  Over onderwijs

  1. Weg met de hokjes van 'lage' of 'hoge' scholing en leg aandacht op de individuele leerling
  2. Zorg voor meer en betere docenten
  3. Leg minder nadruk op toetsen en prestaties
  Jongen met pen tijdens SpeakUp

  Over jongerenparticipatie

  1. Verbeter de communicatie vanuit de overheid naar jongeren
  2. Zorg voor inclusieve jongerenparticipatie, zodat alle jongeren zich gehoord voelen
  3. Geef duidelijk aan hoe jongeren kunnen meedoen en meedenken 

  “Stemmen mag ik niet, maar een mening heb ik zeker wel! Je mening geven is voor veel jongeren best lastig, maar het is wel belangrijk dat wij gehoord worden.”

  Lisa (16 jaar)

  Participatie is een belangrijk recht

  Jongeren worden lang niet altijd betrokken bij beslissingen over belangrijke onderwerpen, terwijl het wel over hun toekomst gaat. Daar moet verandering in komen. Jongerenparticipatie is niet alleen een belangrijk recht uit het Kinderrechtenverdrag, maar ook erg waardevol. Jongeren hebben echt iets in te brengen en komen met de mooiste ideeën. Met het jongerenadvies geeft UNICEF concrete invulling aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het kind: het recht om gehoord te worden (art. 12) en het recht om je mening te geven (art. 13). 

  Logo EU