meerdere kinderen op een rij

UNICEF is jouw Social Impact Partner

De wereld kent steeds meer complexe uitdagingen die grote impact hebben op het bedrijfsleven. Zoals klimaatverandering, race for talent en snelle technologische veranderingen. Vanaf 2024 moeten steeds meer bedrijven rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Voor bedrijven is dit hét moment om naar hun Environment Social en Governance beleid te kijken. UNICEF is de strategische partner om samen invulling te geven aan je ESG-beleid.

Samen geven we invulling aan voor jouw relevante Environmental en Social thema’s 

Invulling aan duurzaamheidsbeleid

UNICEF werkt al jaren samen met grote bedrijven en multinationals om invulling te geven aan hun duurzaamheidsbeleid. We werken bijvoorbeeld samen in communities waar bedrijven hun fabrieken hebben, grondstoffen sourcen of opereren. Ook werken we samen op thema’s die voor bedrijven én UNICEF belangrijk zijn, zoals Youth Skills & Employment, mentaal welzijn en klimaatadaptatie. En onze ketenspecialisten verkennen met duurzaamheidsmanagers de childfootprint binnen bedrijven en hoe kinderrechten te verankeren in je ESG-beleid.  

Wij geloven in een samenwerking die verder gaat dan alleen strategische financiering. Daarom zetten onze business partners ook hun kennis, innovatie, netwerk en communicatiekanalen in voor jongeren wereldwijd. En we trekken samen op om bewustwording te creëren bij overheden, andere bedrijven en het algemeen publiek voor maatschappelijke vraagstukken en het klimaat. Samen vergroten we onze impact. 

Jongeren bij klimaatprotest

Hoe werken wij samen 

UNICEF is jouw business partner als het gaat over Social Impact. Hoe we samenwerken verschilt per bedrijf. Ieder bedrijf is uniek en dus liggen er overal andere kansen zoals:  

  • Strategische programmafinanciering: investeren in duurzame, sociale programma’s in de landen waar je opereert
  • Core business & Assets: het beschikbaar stellen van jouw kennis, expertise en netwerk aan UNICEF-programma’s (wereldwijd) 
  • Business practices: samen verbeteringen aanbrengen in je eigen keten ten aanzien van kinderrechten of invulling geven aan een Childfriendly Workplace binnen jouw bedrijf  
  • Advocacy: samen pleiten voor uiteenlopende maatschappelijke thema’s in Nederland én wereldwijd. 

Waarom UNICEF  

  • Co-creatie op voor jouw relevante Environmental en Social thema’s met meetbare impact
  • Verbind je aan ‘s werelds grootste kinderrechtenorganisatie met een top-rating tav transparantie, accountability en reporting
  • Deelname aan ‘global playing field’: zet jouw expertise, producten en netwerk voor systeemverandering. UNICEF is de enige non-profit organisatie die wereldwijd werkt aan systeemverandering met overheden in alle landen.​ 
  • Samenwerking met andere grote spelers binnen internationale impactvolle PPS ​ 
  • Werken aan employee, customer en partner engagement in alle landen waar je opereert 

Samenwerken?

Meer informatie over hoe je als bedrijf kunt samenwerken met UNICEF? Ik spar graag met je verder. 

Profielfoto Sophie

Sophie van de Loo

Partnership Developer

svandeloo@unicef.nl