kinderen met sdgs

Bedrijven aan de slag met SDG's

UNICEF gelooft in samenwerken. Door onze krachten te bundelen kunnen we de SDG’s nastreven, een eerlijke en duurzame wereld voor kinderen bereiken en geven bedrijven echt inhoud aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Samenwerking met bedrijven

Bedrijven die samenwerken met UNICEF maken echt impact: zij investeren in de aanpak van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering en dragen zo bij aan een wereld waarin kinderen de kans krijgen zich volop te ontwikkelen tot de leiders van morgen. Zoals de Philips Foundation: via technische innovatie en lokale steun werken we samen aan betere toegang tot goede gezondheidszorg voor moeders en kinderen in Kenia.  

In samenwerking met DSM-Firmenich heeft UNICEF in de strijd tegen ondervoeding in 2019 bijna 1,5 miljoen kinderen in Nigeria toegang tot gezonde voeding gegeven. In het programma 'Power for Youth' krijgen jongeren in vijf landen in Europa en Azië de (financiële) kennis en 21e-eeuwse vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.   

UNICEF en de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn opgesteld om van de wereld een betere plek te maken. UNICEF heeft als VN-organisatie de doelen mede ontwikkeld en zet zich elke dag vol overtuiging in om de SDG’s in 2030 te behalen. Deze doelen vertegenwoordigen een groot deel van het wereldwijde werk van UNICEF om een betere en duurzamere toekomst voor kinderen te realiseren. 

Eerlijke en duurzame wereld

De eerlijke en duurzame wereld waar de SDG’s naar streven, geven kinderen de mogelijkheid van hun fundamentele rechten te genieten. Zoals het bestrijden van armoede (SDG 1) en hongersnood (SDG 2); het garanderen van goede gezondheidszorg (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4), water en sanitaire voorzieningen (SDG 6) en gelijke kansen (SDG 5 &10) voor elk kind. UNICEF kan dit alleen realiseren in samenwerking met krachtige, betrokken partners. Werk je met UNICEF samen dan draag je concreet bij aan het behalen van de SDG's.

UNICEF heeft vijf doelgebieden gedefinieerd om kinderen een goede toekomst te bieden:
 1. Elk kind overleeft en bloeit op
 2. Elk kind leert 
 3. Elk kind is beschermd tegen geweld, uitbuiting, misbruik, verwaarlozing en schadelijke praktijken. 
 4. Elk kind leeft in een veilig en duurzaam klimaat en milieu
 5. Elk kind heeft toegang tot sociale bescherming en leeft zonder armoede
Overzicht van SDG doelen
SDG 1 - Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

 • 1 op 5 kinderen – zo'n 385 miljoen – leven in extreme armoede. UNICEF investeert wereldwijd in de basisbehoeften van kinderen.  
 • Armoede ontzegt kinderen hun fundamentele rechten op onder andere voeding, gezondheid, water, onderwijs, bescherming en onderdak. Hierdoor hebben zij minder kans om een betere toekomst voor zichzelf en komende generaties op te bouwen. Er is wereldwijde actie nodig om te voorkomen dat armoede voor blijvende sociale ongelijkheid zorgt en de meest kwetsbare meisjes en jongens basis geen toegang hebben tot basisvoorzieningen om zich ten volle te kunnen ontwikkelen. 
 • Door wereldwijd de armste gezinnen weerbaarder te maken, wordt de wereld als geheel beter bestand tegen extreme situaties zoals klimaatcrisis, economische en sociale crises.   

Een bewezen effectieve aanpak van armoede zijn onze cash-programma's. Door geld te verstrekken, kunnen gezinnen zelf bepalen waaraan dit het beste besteed kan worden. 

UNICEF’s onderzoeksbureau Innocenti.  

SDG 2 - Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw  

 • Voldoende goede voeding ligt aan de basis van ieder leven. Goed gevoede kinderen groeien en leren beter en kunnen beter meedoen in hun gemeenschap. Ook zijn ze weerbaarder tegen ziekten en andere tegenslagen.   
 • UNICEF werkt aan het tegengaan van eenzijdige voeding; hierbij zijn ook verspilling en overgewicht een focus.  
 • Ook duurzame voedselproductiesystemen kunnen bijdragen om SDG 2 te realiseren.  
 • Vijftig procent van de kinderen wereldwijd die hun vijfde verjaardag niet halen, overlijden aan de gevolgen van ondervoeding. 
SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden  

 • UNICEF richt zich op het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd. Van het vaccineren en behandelen van kinderen voor besmettelijke ziekten, tot het mentaal ondersteunen van kinderen en jongeren.  
 • Naast vaccinaties en mentale gezondheid, focust UNICEF zich op drastisch betere zorg voor kinderen onder vijf jaar en hun moeders.  
SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen  

 • Wereldwijd gaat een op de vijf kinderen niet naar school. Gratis en toegankelijk onderwijs zijn van levensbelang voor ieder kind en bovendien een recht. Want kinderen die toegang hebben tot goed onderwijs, krijgen de kans zich te ontwikkelen en hun talenten en ambities te ontdekken. Wie goed opgeleid is, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt en draagt bij aan een betere maatschappij.  
 • Ook voor (jong)volwassenen is blijvend onderwijs essentieel, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en blijven meedraaien in een steeds veranderende samenleving.  
 • Voor elke vorm van onderwijs is gendergelijkheid een must; iedereen verdient een gelijke kans en gelijke toegang.  
 • UNICEF draagt wereldwijd bij aan de toegang tot kwaliteitsonderwijs en een gezond onderwijssysteem. Wij zorgen met partners bijvoorbeeld voor digitaal onderwijs in afgelegen gebieden, he trainen van nieuwe leerkrachten en onderwijs aan kinderen de vlucht. Lees wat UNICEF nog meer doet op gebied van onderwijs

Ontdek wat UNICEF en partner Ericsson samen bereiken voor kinderen in 35 landen.

Ontdek wat UNICEF en ITU met het GIGA-nertwerk bereiken door scholen te voorzien van internet.

SDG 5 - Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes  

 • Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.  
 • UNICEF zet zich wereldwijd in voor gelijke kansen en rechten voor ieder kind. Hiermee versterken we ook de positie van toekomstige generaties meisjes en jonge vrouwen. Dat is nog hard nodig. Mede dankzij samenwerkingen met bedrijven, kunnen we blijvende verandering in gang zetten.

Ontdek wat UNICEF met de steun van partners bereikt met het programma Skills4Girls.

Lees meer over Gelijke Kansen en de kijk daarop van Randstad CEO Sander van 't Noordende.

SDG 6 - Schoon water en sanitair

Toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

 • Wereldwijd heeft een op de drie mensen geen toegang tot veilig drinkwater; twee op de vijf mensen hebben zelfs geen voorziening waar zij hun handen kunnen wassen.
 • Toegang tot schoon water is essentieel om te kunnen overleven. Verontreinigd water en slechte sanitaire voorzieningen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken van kinderen jonger dan 5 jaar. Zonder goed water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) lopen kinderen een verhoogd risico op eenvoudig te voorkomen ziektes, zijn ze meer kwetsbaar voor onder andere ondervoeding en groeiachterstand.  
 • Gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygiëne ondermijnt ook de vooruitgang op andere ontwikkelingsgebieden, zoals onderwijs en gendergelijkheid.  
 • UNICEF werkt aan de toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en betere (kennis over) hygiënische. Dit doen wij voor scholen, gezondheidscentra en woningen, zodat kinderen kunnen groeien en leren in een veilige omgeving.  

Ontdek wat UNICEF met de steun van partners als LIXIL bereikt met toegang tot goede toiletten en hygiëne.

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

 • 2 miljard kinderen blootgesteld aan luchtvervuiling. Een half miljoen kinderen onder de vijf jaar overlijdt jaarlijks aan de gevolgen hiervan.  
 • UNICEF werkt samen met partners om duurzame energie te ondersteunen - het leveren van zonne-verlichting voor scholen, zonnepompen in gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor droogte en overstromingen, en andere off-grid energieoplossingen die het leren en de gezondheid van kinderen verbeteren. 
 • Duurzame energie verbetert de kwaliteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van diensten waarop kinderen vertrouwen voor hun overleving en welzijn. 
SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

Werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

 • De huidige wereldwijde jeugdwerkloosheid is 13 procent – drie keer hoger dan die van volwassenen. Zonder dringende investeringen in onderwijs en vaardigheidstraining zal deze snelgroeiende bevolkingsgroep (naar verwachting in 2030 bijna 2 miljard) grotendeels onvoorbereid de arbeidsmarkt betreden. 
 • Ondertussen wordt bijna 1 op de 10 kinderen wereldwijd blootgesteld aan kinderarbeid, van wie bijna de helft gevaarlijk werk doet. Kinderarbeid is zowel een oorzaak als een gevolg van armoede, waardoor sociale ongelijkheid en discriminatie worden versterkt.  
 • UNICEF zet zich wereldwijd in om kinderarbeid te voorkomen en tegen te gaan, de impact van toeleveringsketens en bedrijfspraktijken op kinderen aan te pakken en kinderen rehabilitatie- en re-integratiehulp te bieden.  
 • UNICEF werkt ook samen met partners van de Verenigde Naties om de vaardigheden van en werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen, onder meer via Generation Unlimited. Het doel van dit partnerschap is dat elke jongere tegen 2030 goed onderwijs volgt of een passende baan heeft én actief deelneemt aan de maatschappij.  

In Nederland organiseren wij samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties de Youth Challenge, een onderdeel van Generation Unlimited. Nederland is een van de meer dan veertig landen die deelnemen aan de Youth Challenge.  

Ontdek wat UNICEF en ING samen bereiken voor jongeren: Power for Youth.

Ontdek wat wij samen met de TUI Foundation bereiken voor jongeren in Montenegro: Prilike.

SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie

 • Ongeveer 4 miljard mensen – bijna een derde is tussen 18 en 24 jaar – zijn niet verbonden met het internet. Deze groeiende groep jongeren dreigt achter te blijven, uitgesloten van de moderne digitale wereld en technologieën die hun leven drastisch kunnen verbeteren. 
 • UNICEF heeft een lange geschiedenis in het toepassen van innovatie in ontwikkelings- en humanitaire contexten. Samen met partners hebben we technologieën ontwikkeld die vaccins koud houden, ondervoeding bij kinderen identificeren en behandelen, en zorgen voor veilig water in afgelegen gebieden. 
 • Met een speciaal innovatiefonds investeert UNICEF in blockchain, virtual en augmented reality, machine learning en kunstmatige intelligentie om schaalbare oplossingen te ontwikkelen voor wereldwijde uitdagingen. 

Ontdek wat UNICEF en ITU met het GIGA-nertwerk bereiken door scholen te voorzien van internet.

Ontdek de rol van UNICEF als vaccinverdeler in het samenwerkingsverband Covax voor een eerlijke, wereldwijde, verdeling van het coronavaccin.

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen landen

 • De vooruitgang in het bestrijden van armoede gaat ongelijkwaardig. Armoede is slechts een van de redenen waarom niet alle kinderen toegang hebben tot diensten als gezondheidszorg en onderwijs. Over de hele wereld worden meisjes en jongens ook uitgesloten vanwege discriminatie op basis van geslacht, handicap, taal en etniciteit. Marginalisering maakt het moeilijk voor groepen om vooruitgang te boeken en aan armoede te ontsnappen. 
 • UNICEF investeert in programma's en beleidsmaatregelen voor sociale bescherming die de levenslange gevolgen van armoede en discriminatie verminderen. Sociale bescherming – zoals kinderbijslag, schoolmaaltijden, ontwikkeling van vaardigheden en programma's voor geldverstrekking - zorgt voor de toegang van gezinnen tot gezondheidszorg, gezond voedsel en kwaliteitsonderwijs. Hiermee kunnen alle kinderen, ongeacht de omstandigheden waarin ze zijn geboren, een eerlijke kans in het leven krijgen. 

Bedrijven en organisaties kunnen zich samen met UNICEF inzetten voor Gelijke Kansen.

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

 • De helft van de kinderen in de wereld woont in stedelijke gebieden. En dit aantal zal naar verwachting tegen het midden van de eeuw bijna 70 procent bereiken.  
 • Er moet een toekomst zijn waarin steden kansen bieden voor iedereen, met toegang tot basisdiensten, energie, huisvesting, transport en meer.  
 • Sinds 1996 promoot UNICEF het Child-Friendly Cities Initiative. Samen met partners ondersteunen we overheden om stedelijke ruimtes te creëren waar kinderen toegang hebben tot basisvoorzieningen, schone lucht en water; en waar ze zich veilig voelen om te spelen, te leren en te groeien. We zorgen er ook voor dat hun stem wordt gehoord en dat hun behoeften worden geïntegreerd in het overheidsbeleid en de overheidsbegrotingen.

Ontdek meer over Child Friendly Cities in Nederland.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

 • De huidige consumptie- en productietrends blijven giftig afval produceren en waardevolle natuurlijke hulpbronnen verminderen. Kinderen zijn het minst verantwoordelijk voor de aantasting van het milieu, maar ze zullen de grootste last van de impact ervan dragen - meestal in de vorm van gezondheids- en ontwikkelingskwesties. 
 • Tientallen jaren van bewijs toont aan dat wijdverspreide gedragsverandering, zoals recycling en het gebruik van minder plastic, vaak begint bij kinderen. Daarom betrekt UNICEF meisjes en jongens om verantwoord, klimaatvriendelijk consumptiegedrag te bevorderen en een voorbeeld te stellen voor hun gemeenschappen. 

Nederlandse bedrijven steunen een bijzonder project in Ivoorkust: Plastic Bricks, waarbij plastic wordt verwerkt tot bouwstenen voor scholen.

De voedingsmiddelenindustrie heeft een enorme impact op kinderen. UNICEF werkt aan aan het vergroten van de positieve impact en verkleinen van de negatieve impact op kinderen in de sector.

SDG 13 - Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

 • Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die iedereen treft, overal.
 • De klimaatcrisis is een Kinderrechtencrisis. Klimaatverandering is een directe bedreiging voor het vermogen van een kind om te overleven, te groeien en te gedijen. Bijna 90 procent van de ziektegevallen die te wijten zijn aan klimaatverandering zijn kinderen jonger dan 5 jaar. 
 • We dragen eraan bij dat kinderen centraal komen te staan in de strategieën en plannen van overheden om klimaatverandering tegen te gaan. En we stimuleren kinderen change agents te worden en als zodanig wereldwijd actie te ondernemen om de toekomst van onze planeet te beschermen.  

In Madagaskar werken we samen met partners en de lokale gemeenschap en overheden aan twintig Klimaaatslimme dorpen.

Nederlandse bedrijven steunen een bijzonder project in Ivoorkust: Plastic Bricks, waarbij plastic wordt verwerkt tot bouwstenen voor scholen.

SDG 14 - Leven in het water

Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

 • Zo’n 530 miljoen kinderen groeien op in gebieden met extreem hoog overstromingsgevaar en 1 op de 4 kinderen zal tegen 2040 in gebieden met extreme waterstress leven. 
 • In tijden van droogte of overstromingen, in gebieden waar de zeespiegel is gestegen of ijs en sneeuw niet in het seizoen zijn gesmolten, worden kinderen afgesneden van het water waar ze op vertrouwen. Stijgende zeespiegels kunnen ertoe leiden dat zout water zoetwaterbronnen infiltreert, waardoor het water ondrinkbaar wordt. Dit gebeurt al in laaggelegen kustgebieden en kleine eilandstaten - de thuisbasis van ongeveer 25 procent van de wereldbevolking. 
 • UNICEF ondersteunt kleine eilandstaten en andere gemeenschappen die worden getroffen door de stijgende zeespiegel, droogte en waterstress, zwaardere regenval en overstromingen, en het smelten van sneeuw, gletsjers en zee-ijs. We zorgen voor toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiënediensten. 
SDG 15 - Leven op het land

Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen op het vaste land; duurzaam beheren van bossen; bestrijden van woestijnvorming; landdegradatie stoppen en terug te draaien; en het biodiversiteitsverlies een halt toeroepen

 • Landdegradatie, samen met bos-, soorten- en biodiversiteitsverlies, is verbonden met klimaatverandering en vormt een ernstige bedreiging voor het vermogen van een kind om te overleven, te groeien en te gedijen. 
 • Hoewel deze kwesties niet centraal staan in de programma's van UNICEF, hebben kinderen en jongeren in niet mis te verstane bewoordingen gezegd dat het beschermen en behouden van alle levende wezens op de planeet belangrijk is voor het welzijn van mensen, welvaart en vrede. UNICEF erkent en moedigt het leiderschap aan dat kinderen en jongeren nemen om het bewustzijn te vergroten en een einde te maken aan schade aan dieren in het wild en het milieu. Daarom betrekken we meisjes en jongens om hun stem te verheffen over milieukwesties. 
 • Voices of Youth is een toegewijd platform voor jonge pleitbezorgers om inspirerende en originele inzichten te bieden over kwesties die voor hen belangrijk zijn. We werken ook samen met partners van de Verenigde Naties om jongeren te betrekken via de bekroonde Wild for Life-campagne om de illegale handel in wilde dieren in te perken. 

In Madagaskar werken we samen met partners en de lokale gemeenschap en overheden aan twintig Klimaaatslimme dorpen.

SDG 16 - Vrede en recht

Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling; iedereen toegang tot de rechter bieden; en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen

 • Geen enkel kind mag ooit worden blootgesteld aan geweld, misbruik of verwaarlozing. Toch worden miljoenen kinderen over de hele wereld nog steeds geconfronteerd met geweld in hun huizen, scholen, gemeenschappen en online. Kinderen die ontworteld zijn door conflicten en rampen zijn bijzonder kwetsbaar voor geweld, waaronder kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting. 
 • Geweld neemt vele vormen aan: emotioneel, fysiek, seksueel. En de effecten ervan kunnen een leven lang duren. Het zien of ervaren van geweld tast de gezondheid, het welzijn en het potentieel van een kind aan. 
 • Regeringen kunnen de eerste verdedigingslinie bieden voor kinderen die risico lopen - geboorteregistratiesystemen die kinderen juridische aanspraak geven op vitale sociale diensten, rechtvaardige rechtsstelsels en andere vormen van kinderbescherming. 
 • UNICEF werkt aan het beëindigen van de vele soorten geweld waarmee kinderen over de hele wereld worden geconfronteerd. Dit doen wij onder andere door regeringen te helpen sterkere kinderbeschermingssystemen op te bouwen - onder meer door gezondheids-, sociaal werk-, rechtvaardigheids- en wetshandhavingsprogramma's te ondersteunen - en bestaande normen met betrekking tot geweld, uitbuiting en misbruik uit te dagen. 

Op Aruba en Curaçao komt kindermishandeling relatief vaker voor dan in het Europese deel van ons Koninkrijk. Met steun van de Nationale Postcode Loterij gaat UNICEF in samenwerking met de overheden zorgen dat deze groep kinderen weer in een veilige omgeving kunnen opgroeien.

SDG 17 - Partnerschap om de doelen te bereiken

Partnerschappen zijn van cruciaal belang om resultaten te bereiken voor elk kind. Iedereen heeft een rol te spelen in het bevorderen van de SDG's

 • Het vermogen van UNICEF om kinderen en hun families te ondersteunen en te empoweren hangt af van onze partners. De samenwerking met bedrijven en andere partners maakt het mogelijk dat wij kinderen waar ook ter wereld hulp kunnen bieden.  
 • We werken samen met een breed scala aan partners op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau, in de publieke en private sector. 
 • Zo hebben wij bijvoorbeeld in 2018 mede dankzij onze partnerschappen op 285 humanitaire noodsituaties in 90 landen kunnen reageren; de geboorte in gezondheidsfaciliteiten voor 27 miljoen baby's kunnen ondersteunen; naar schatting 65,5 miljoen jonge kinderen kunnen vaccineren tegen vijf levensgevaarlijke ziektes zoals tetanus, difterie en hepatitis; het onderwijs aan 12 miljoen kinderen kunnen ondersteunen; en 4 miljoen kinderen met ernstige acute ondervoeding kunnen behandelen.

UNICEF gelooft in de kracht van samenwerkingen. Bent u benieuwd hoe u kunt bijdragen aan de SDG's en een betere wereld voor kinderen? Lees meer over de mogelijkheden.

Geïnteresseerd in een samenwerking met UNICEF?

Portret janmeddens

Jan Meddens

New Business Developer

jmeddens@unicef.nl

+31 610637686