Samen voor kinderen wereldwijd

* UNICEF legt je gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We gebruiken deze gegevens alleen om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten en voor het aanbieden en leveren van materialen en diensten ter ondersteuning van jouw vrijwilligerswerk. Wij geven jouw gegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie, zoals aan de vrijwillige contactpersoon van de regio of zorgvuldig geselecteerde partners die ons bij de uitvoering van ons werk ondersteunen. Als je specifieke informatie niet wilt ontvangen, kun je dat laten weten via secretariaatVO@unicef.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via de vrijwilligerstelefoon 088 - 444 9654.