Meisje in mica-mijn Madagaskar

De mijn uit, de schoolbank in

Geef kinderen toekomst via uw nalatenschap

Tenasoa gaat niet naar school. Elke dag werkt het 14-jarige meisje in een gevaarlijke mica-mijn op het Afrikaanse eiland Madagaskar om geld te verdienen voor haar familie. Extreme armoede en klimaatrampen zijn hier de oorzaak van. Met nalatenschappen realiseren wij programma’s die ervoor zorgen dat kinderen zoals Tenasoa naar school kunnen.

Zo’n 10.000 kinderen werken in de mica-mijnindustrie van Madagaskar. Mica wordt gebruikt in producten als cosmetica, verf en elektronica.

Zeven dagen in de week
Om mica te winnen moeten de kinderen onder gevaarlijke omstandigheden werken. Langdurige blootstelling aan mica-stof kan de longen irriteren en zorgen voor het ophoesten van bloed. 

Tenasoa sorteert en reinigt in de mijn twee kilo mica per dag. Kinderen in de mica-mijn werken zeven dagen in de week, krijgen geen onderwijs en hebben geen toegang tot medische voorzieningen. 

Er zijn weinig andere mogelijkheden om geld te verdienen in het droge gebied waar Tenasoa woont. Zoals één van de volwassenen zegt: “Als we niet werken, kunnen we niet eten. Mannen, vrouwen, kinderen: iedereen moet werken om te overleven”.  

Wereldwijde stijging kinderarbeid
Het aantal kinderen dat wereldwijd te maken heeft met kinderarbeid is gestegen naar 160 miljoen (2021). Een toename van 8,4 miljoen tussen 2017 en 2021. En de gevaren voor kinderen nemen alleen maar toe met de conflicten, wereldwijde recessie en klimaatverandering waardoor meer families in armoede belanden. 

Mica-mijn Madagaskar kinderarbeid

Hoe we helpen
Om te kunnen ontsnappen aan de dagelijkse harde realiteit van de mica-mijnen is het voor kinderen zoals Tenasoa heel belangrijk dat ze teruggaan naar school. Op die manier kunnen ze zelf aan een betere toekomst werken. Daarvoor moet de kwaliteit van het onderwijs wel goed zijn, en daar schort het nu vaak nog aan. 

Concrete oplossingen
UNICEF biedt daarom via haar programma’s concrete hulp en ondersteunt de overheid met: 

•    Toegang tot onderwijs
We helpen de overheid om de door klimaatrampen beschadigde scholen te herstellen en om nieuwe scholen te bouwen. Ook helpen we kinderen weer terug naar school te gaan.

•    Beter onderwijs
We investeren in de kwaliteit van onderwijs op het eiland, zodat schooluitval wordt voorkomen en kinderen met de juiste vaardigheden van school gaan. We trainen leraren en zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen. 

We ondersteunen jongeren bij het aanleren van vaardigheden zoals beroeps-, digitale- en levensvaardigheden zodat ze een goede toekomst kunnen opbouwen. Dit doen we op school, maar ook daarbuiten voor jongeren die (nog) niet naar school gaan.

•    Klimaatbestendige scholen
Om ervoor te zorgen dat onderwijs bij natuurrampen door kan gaan, maken we scholen klimaatbestendig en zorgen we dat ze voorbereid zijn op noodsituaties.

Naast dierbaren een plekje voor kinderen
Onze programma’s zijn erop gericht om kinderen in de schoolbanken te krijgen en te houden, zodat kinderarbeid stopt. Maar we kunnen dit niet alleen. Als u nadenkt over de mogelijkheid om naast uw dierbaren, ook aan kinderen wereldwijd na te laten, maakt u een groot verschil. 

Help ons om de toekomst voor kinderen zoals Tenasoa mooier te maken. 

Kinderen in mica-mijn Madagaskar

Help kinderen zoals Tenasoa via uw testament

Lees snel verder voor handige tips en meer inspiratie

Bekijk hoe
Mica-winning in mijn Madagaskar

Over Madagsakar

  • Madagaskar is één van de armste landen ter wereld: 81% van de bevolking leeft van minder dan 2,15 dollar per dag.
     
  • Klimaatverandering heeft een enorme impact op het land. Extreme weeromstandigheden, zoals cyclonen en ernstige droogte, komen steeds vaker voor. Dit heeft een grote impact op onder meer de voedselzekerheid in het land.
     
  • 7%van de kinderen tussen de 5-17 jaar is betrokken bij kinderarbeid, en 32% werken in gevaarlijke omstandigheden.