Informatie voor executeurs

Bent u benoemd tot executeur? Dan komt er veel op u af. Hier leest u er meer over.

Als executeur heeft u een belangrijke taak. U wikkelt iemands nalatenschap af en volgt daarbij de wensen die de erflater in zijn of haar testament heeft omschreven. De kans is groot dat u deze pagina leest omdat UNICEF in het testament is opgenomen. UNICEF kan zijn aangewezen als (mede-)erfgenaam of als legataris. Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap en ondersteunen u graag om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen.

Handleidingen voor executeurs

We hebben gemerkt dat executeurs het prettig vinden een leidraad te hebben voor het afwikkelen van een nalatenschap. Daarvoor zijn er twee handige informatiebrochures beschikbaar. Beide brochures zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie waarvan UNICEF lid is. Kies de brochure die op uw situatie van toepassing is:
Een goed doel als erfgenaam
Een goed doel als legataris

Staat UNICEF in het testament als erfgenaam of legataris, en moeten er registergoederen uit de nalatenschap getaxeerd en verkocht worden? Lees dan ook dit document goed door:
Specifieke wensen van de goede doelen-erfgenamen bij taxatie en verkoop van registergoederen

Bureau Nalatenschappen

Om nalatenschappen zo goed mogelijk te af te wikkelen, werkt UNICEF samen met Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. Alle correspondentie kunt u daarom richten aan:

Bureau Nalatenschappen
Postbus 94488
1090 GL Amsterdam
Telefoon: 020 716 49 00
E-mail: nalatenschappen@goededoelennederland.nl

RSIN

Het fiscaal nummer (RSIN) van UNICEF is 3417177.

Apart bankrekeningnummer voor nalatenschappen

UNICEF Nederland heeft voor ontvangsten uit nalatenschappen de volgende speciale bankrekening: NL23 ABNA 0240 2679 82.

Vriendelijk verzoek om in de omschrijving het dossiernummer te vermelden dat u van Bureau Nalatenschappen ontvangt na uw aanmelding en de naam van de persoon van wie wij het legaat of erfdeel mogen ontvangen.

ANBI-status UNICEF

UNICEF heeft de ANBI-status, waardoor er geen schenk- en erfbelasting betaald hoeft te worden. Als executeur heeft u een speciaal document nodig van de Belastingdienst waarin dat wordt bevestigd. Vraag de meest actuele versie van dat document aan bij de Belastingdienst. Vul ‘UNICEF’ in en als plaatsnaam ‘Den Haag’.

Dit heeft UNICEF door de jaren heen al bereikt:

Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap, groot of klein. Want met uw bijdrage zorgt u voor een beter leven voor kinderen wereldwijd!

18 miljoen

18 miljoen

kinderen kregen via UNICEF-programma’s toegang tot onderwijs

9,2 miljoen

9,2 miljoen

mensen ondersteund met goede sanitaire voorzieningen

25,2 miljoen

25,2 miljoen

mensen bereikt met psychosociale ondersteuning

Ivoorkust Plastic Bricks project

Maak een blijvend verschil

Vraag de brochure aan