Een mooi gebaar: uitvaartcollecte

Een groot hart voor kinderen: mooi om daar bij stil te staan tijdens een uitvaart. Dat kan in de vorm van een uitvaartcollecte, als eerbetoon aan de overledene.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om tijdens hun afscheid geld te laten inzamelen voor een goed doel. Ze leggen die wens bijvoorbeeld vast in hun testament. Het komt ook voor dat nabestaanden het initiatief nemen voor een uitvaartcollecte, in de geest van degene die is overleden. Men vraagt bijvoorbeeld om een donatie in plaats van bloemen.

Ook UNICEF biedt de mogelijkheid zo’n uitvaartcollecte te houden. Prachtig als iemand tijdens zijn of haar leven een groot hart voor kinderen had, en als anderen tijdens het afscheid daaraan iets kunnen bijdragen. UNICEF is er enorm dankbaar voor. Want mede dankzij die steun krijgen kwetsbare kinderen wereldwijd de kans op een betere toekomst.

Hoe werkt het?

U kunt zelf in vijf stappen een uitvaartcollecte voor UNICEF organiseren, of vraag de uitvaartverzorger dat te doen.

 1. Neem contact op met onze Klantenservice, tel. 088 4449650 of info@unicef.nl en bespreek uw wensen (datum, aantal collectebussen etc.).
 2. UNICEF stuurt de collectebus(sen) toe.
 3. Tel naderhand het geld met een van de (andere) nabestaanden volgens het vier-ogenprincipe.
 4. Maak het bedrag over aan UNICEF op rekeningnummer
  NL09 INGB 0000 0027 68 o.v.v. Uitvaart van (naam overledene) op (datum) / naam nabestaande, postcode + huisnummer / ref. 10702581.
 5. Stuur de collectebus(sen) weer terug.

Liever wat extra hulp? Vraag bij ons vooraf de assistentie van een lokale UNICEF-vrijwilliger aan. Hij of zij kan de collectebus(sen) innemen en zorgen voor een correcte overdracht aan UNICEF. Vanzelfsprekend laten we u weten wat de opbrengt van de collecte is geweest!

Handige tips!

Denk bij het organiseren van een uitvaartcollecte aan de volgende punten:

 1. Overleg met de (andere) nabestaanden over de uitvaartcollecte en de bestemming van het geld.
 2. Vermeld op de rouwkaart dat er gecollecteerd zal worden (bijvoorbeeld ‘in plaats van bloemen’).
 3. Zorg dat mensen die niet kunnen komen maar wel willen geven, hun donatie kunnen overmaken.
 4. Informeer het uitvaartcentrum (via de uitvaartondernemer) over de collecte.
 5. Plaats de collectebus tijdens de uitvaart op een prominente plek, bijvoorbeeld bij het condoleanceregister.
 6. Tel de inhoud van de collectebus(sen) met een van de (andere) nabestaanden (vier-ogenprincipe).
 7. Vermeld de opbrengst van de collecte in de eventuele dankbetuiging.

“Neem de wens om te collecteren voor UNICEF op in uw eigen testament”

Meer weten over nalaten aan UNICEF?

Annemarie blok

Annemarie Blok

Relatiemanager nalatenschappen

nalaten@unicef.nl

+31 (0)88 444 96 50

‘Wilt u weten wat uw nalatenschap voor kinderen wereldwijd kan betekenen? Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament, of wilt u hierover geheel vrijblijvend van gedachten wisselen? Ik neem graag de tijd om met u over uw wensen te praten. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij uw keuzes en er volledig achter staat.’

Dit heeft UNICEF door de jaren heen al bereikt:

Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap, groot of klein. Want met uw bijdrage zorgt u voor een beter leven voor kinderen wereldwijd!

2,5 miljoen +

2,5 miljoen +

zorgverleners kregen in 2020 kleding ter bescherming tegen het coronavirus

4 miljoen

4 miljoen

kinderen kregen in 2020 een behandeling tegen ondervoeding

86%

86%

van alle kinderen is ingeënt tegen kinderziektes

Maak een blijvend verschil

Vraag de brochure aan