Dáárom een testament

Op iedere nalatenschap is in principe het wettelijk erfrecht van toepassing. Maar de wet kent uw persoonlijke situatie en wensen natuurlijk niet! De kans is groot dat u dingen ánders wilt regelen. Om dat vast te leggen heeft u een testament nodig. 

WASH specialist met leden van een school

Vijf redenen om een testament op te stellen

1. Zelf uw erfgenamen aanwijzen
Uw nalatenschap wordt normaal gesproken verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Wilt u zelf andere of extra erfgenamen aanwijzen? Daarvoor heeft u een testament nodig. 

2. Uw persoonlijke wensen vastleggen
In een testament kunt u allerlei wensen vastleggen. Misschien wilt u een specifiek erfstuk nalaten aan iemand. Of u wilt vastleggen dat u iets nalaat aan een goed doel. Zo zijn er nog veel meer situaties denkbaar. Een notaris kan u hierover in detail adviseren. 

3. Erfbelasting besparen 
In een testament kunt u op verschillende manieren regelen dat uw naasten straks zo min mogelijk erfbelasting betalen. Goede doelen met een ANBI-status betalen zelfs helemaal geen erfbelasting. 

4. Een executeur benoemen 
Een executeur regelt de afwikkeling van uw nalatenschap na uw overlijden. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een goede vriend of een notaris zijn. Benoemt u geen executeur? Dan moeten uw erfgenamen in onderling overleg uw nalatenschap afwikkelen.

5. Onenigheid voorkomen
Tot slot: een testament schept duidelijkheid voor degenen die achterblijven. Dat voorkomt onenigheid en discussies. Een gerust idee!  

Meer weten over nalaten aan een goed doel?

Annemarie blok

Annemarie Blok

Relatiemanager nalatenschappen

nalaten@unicef.nl

+31 (0)88 444 96 50

‘Wilt u weten wat uw nalatenschap voor kinderen wereldwijd kan betekenen? Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament, of wilt u hierover geheel vrijblijvend van gedachten wisselen? Ik neem graag de tijd om met u over uw wensen te praten. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij uw keuzes en er volledig achter staat.’

Maak een blijvend verschil

Vraag de brochure aan