Fonds op Naam

Op een heel persoonlijke manier iets goeds doen met een groot geldbedrag? Start dan een Fonds op Naam en geef gericht invulling aan uw filantropische wensen. Zo verbindt u uw familienaam, bedrijfsnaam of de naam van een overledene jarenlang aan het werk van UNICEF Nederland. 

Wat is een Fonds op Naam?

Een Fonds op Naam is een bijzondere manier van schenken, bij leven of via een nalatenschap. U kunt een Fonds op Naam instellen vanaf
€ 50.000 met een minimale looptijd van 3 jaar. De meeste particulieren kiezen voor een periodieke gift voor ten minste 5 jaar, omdat deze gift volledig aftrekbaar is van de belasting. U kunt ons natuurlijk ook langer steunen.

Voor wie? 

Als particulier, stichting of bedrijf kunt u een Fonds op Naam oprichten om een bepaald thema of programma van UNICEF Nederland te ondersteunen. U kunt ook in groepsverband één gezamenlijk fonds oprichten. Bijvoorbeeld met familieleden, vrienden of een club van directeuren die een gemeenschappelijke interesse of gezamenlijk doel hebben.

leraar helpt jongetje met huiswerk

Mooi resultaat voor kinderen

Het commitment voor een langere tijd dat u afgeeft met een Fonds op Naam, biedt iedereen zekerheid. Met uw financiële bijdrage kan UNICEF namelijk een geïntegreerd programma uitvoeren: dat wil zeggen dat u kinderen op verschillende vlakken en voor langere tijd helpt. Dit zijn een aantal voorbeelden van UNICEF-thema´s die u kunt ondersteunen: 

 • Onderwijs (basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs) 
 • Vaccinaties tegen kinderziektes/gezondheidszorg
 • Voeding (o.a. tegengaan van ondervoeding en obesitas) 
 • Water en sanitatie 
 • Bescherming (o.a. tegengaan van kindhuwelijken, kinderarbeid, huiselijk geweld en ondersteunen van ex-kindsoldaten) 
 • Noodhulp 

Voortgang 

U heeft een vast aanspreekpunt bij UNICEF Nederland, die u op de hoogte houdt van de impact die u met uw fonds maakt. Dit doen we ook via jaarlijkse schriftelijke rapportages. Optioneel kunnen we uw Fonds op Naam vermelden op Unicef.nl. 

Fonds op Naam

Alle mogelijkheden

Naast een Fonds op Naam zijn er ook nog andere manieren om impact te maken met een grotere gift. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Hoe start ik een Fonds op Naam?

1. U heeft een kennismakingsgesprek met UNICEF.
2. U kunt kiezen uit een aantal programma's die aansluiten bij uw interesses en filantropische wensen (UNICEF adviseert u natuurlijk graag).
3. U kiest een naam voor uw Fonds en we bepalen samen de looptijd.
4. Alles wordt in een overeenkomst vastgelegd.
5. UNICEF start het beheren van het Fonds en de besteding van het geld.
6. U ontvangt rapportages over de voortgang.

Bekijk alvast een selectie van de UNICEF-programma’s wereldwijd

Waarom een Fonds op Naam?

Er zijn verschillende redenen waarom u een Fonds op Naam zou willen oprichten. Enkele voorbeelden: 

 • U heeft eigen vermogen opgebouwd of een geldprijs ontvangen, en u wilt dit goed beleggen in een Fonds voor kinderen.
 • U wilt met een team van mensen werken aan een gemeenschappelijk doel.
 • U wilt met uw vereniging of bedrijf diverse fondsenwervende acties organiseren en de fondsen op een goede manier verzamelen en besteden.
 • U laat een erfenis na en wilt dit graag verzegelen in een Fonds met uw eigen naam.  
Wat zijn de fiscale voordelen van een Fonds op Naam?

Hieronder hebben wij de belangrijkste fiscale voordelen voor u samengevat van een fonds bij leven of een fonds dat u in uw testament opneemt. Wilt u zeker zijn van de fiscale voordelen in uw specifieke geval? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. 

 • Een eenmalige schenking is ineens aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek voor inkomstenbelastingdoeleinden. Dan moet het totale bedrag van uw schenking wel hoger zijn dan € 60 en 1% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (het drempelbedrag). De schenking is aftrekbaar tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (het plafondbedrag). 
 • Het bedrag van uw schenking is fiscaal geheel aftrekbaar als het gaat om een periodieke gift met een minimale looptijd van 5 jaar. Deze periodieke gift kan alleen eerder beëindigd worden als u overlijdt, arbeidsongeschikt of werkloosheid wordt, UNICEF Nederland failliet gaat of als we onze ANBI-status verliezen. 
 • Over schenkingen aan UNICEF Nederland hoeven we geen schenkbelasting te betalen en over legaten en nalatenschappen geen erfbelasting, omdat we gekwalificeerd zijn als een ANBI. 

Wilt u meer weten over een Fonds op Naam? Neem vrijblijvend contact op!  

Mariska Burgstede

Mariska Burgstede

Manager Major Donor & Foundations

mburgstede@unicef.nl

+31 (0)6 2038 0430

+31 (0)88 444 82 62

Annemarie blok

Annemarie Blok

Relatiemanager nalatenschappen

nalaten@unicef.nl

+31 (0)88 444 96 50

Wilt u iets bijzonders nalaten?

Meer over UNICEF in uw testament