Broer en zus in Afghanistan na aardbeving UNI453751 Naftalin

Ieder kind mag groots worden

Geef kinderen zoals Ayshah en Fazel een betere toekomst

Kinderen zoals Ayshah en Fazel in Afghanistan hebben het recht om te spelen en te leren. Ook zij hebben het recht om groots te worden. Juist nadat een aardbeving het leven van de kinderen volledig op z’n kop heeft gezet, in een land dat al zoveel uitdagingen kent. 

UNICEF helpt. Met hoophulp.    

 • Dat is directe hulp bij noodsituaties én hulp voor de lange termijn.
 • Zo zorgen we bijvoorbeeld voor de acute opvang van kinderen én dat school gewoon door kan blijven gaan.
 • Want hoophulp betekent kans op een betere toekomst. 

Een donatie aan UNICEF is een donatie voor ieder kind. En een donatie voor nu én morgen. 
Zo bereiken we meer.

 • UNICEF is er voor, tijdens en na rampen en conflicten. We werken nauw samen met overheden, organisaties, en de lokale bevolking om zoveel mogelijk kinderen in nood te bereiken. 

  Gezondheidszorg  

  We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen. 

  Water, toiletten en hygiëne  

  Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne en delen we hygiënepakketten uit. 

  Voeding  

  In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken en behandelen. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel, ondersteunen zwangere vrouwen, en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen en calorierijke voeding om snel aan te sterken. 

  Kinderbescherming  

  We zorgen voor veilige kindvriendelijke ruimtes waar kinderen kunnen spelen en psychosociale hulp krijgen. Ook registreren we kinderen die hun ouders of verzorgers kwijt zijn en zorgen we dat ze worden opgevangen. Daarnaast mobiliseren we autoriteiten om te zorgen dat de getroffen kinderen niet ten prooi vallen aan uitbuiting, geweld, en misbruik.   

  Onderwijs  

  Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties tijdelijke onderwijslocaties op en herstellen we beschadigde scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen. 

  Geldondersteuning 

  Ondersteuning via een geldbedrag is een van de meest efficiënte manieren waarop UNICEF kinderen en kwetsbare gezinnen kan ondersteunen. Met de financiële ondersteuning kunnen ze op de lokale markt kopen wat ze nodig hebben. Van medicijnen tot winterkleding, en van vervoer naar school tot brandstof om hun woning te verwarmen.   

  Korte en lange termijn  

  UNICEF biedt hulp in noodsituaties en helpt ook bij de ontwikkeling op langere termijn. Op deze manier pakken we de dringende behoeften aan en werken we tegelijkertijd aan het verminderen van kwetsbaarheden en het versterken van veerkracht. Zo zorgen we voor impact en vooruitgang op de lange termijn. Want de uitdagingen voor kinderen om aanspraak te maken op hun rechten tijdens een humanitaire crisis staan niet los van de uitdagingen in vredestijd.  

 • UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. Er liggen genoeg goederen klaar om 250.000 mensen drie maanden te kunnen ondersteunen. Omdat we overal ter wereld werken kennen we de situatie ter plekke goed en werken we al nauw samenwerken met lokale overheden en organisaties. Hierdoor kunnen we in het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood direct in actie komen om hulp en verlichting te bieden. 

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. Helaas is de financiering van de hulp niet gelijk verdeeld over de wereld, omdat sommige landen of specifieke gebieden meer gerichte donaties krijgen. Dankzij de bijdragen van donateurs aan de wereldwijde noodhulp van UNICEF kunnen we er ook zijn voor kinderen in vergeten conflicten, en ons voorbereiden op rampen die nog niet gebeurd zijn zodat we snel in actie kunnen komen.

Help vandaag, voor de nood van morgen 

UNICEF is 24 uur per dag voorbereid op rampen, zodat onze teams acuut levensreddende hulp kunnen bieden aan de kinderen in nood. Wanneer en waar dan ook ter wereld.  

Om dit te realiseren heeft UNICEF een spaarrekening voor noodgevallen. En jij kan daaraan bijdragen! Jij kunt ervoor zorgen dat onze teams altijd voorbereid zijn en á la minuut kunnen schakelen. Met een maandelijkse donatie specifiek voor noodhulp, steun je kinderen die nú in een noodsituatie zitten en ook de kinderen die in de toekomst getroffen worden door een ramp. 

Met jouw hulp kunnen wij alles op alles zetten om de kinderen van vandaag én morgen in nood te helpen. Alvast bedankt voor je steun!