libische-jongens-na-overstroming.jpg

Overstromingscrisis Libië

Op 10 september 2023 werd het oosten van Libië getroffen door overstromingen, veroorzaakt door extreme regenval tijdens storm Daniel. In de stad Derna is een derde van de infrastructuur en woningen beschadigd, met verwoestende gevolgen voor kinderen en gezinnen.

libische-jongens-na-overstroming.jpg

Een jongen trekt op 11 september 2023 een koffer langs puin in een door een plotselinge overstroming beschadigd gebied in Derna, Oost-Libië. Hevige overstromingen in het oosten van Libië doodden alleen al in de mediterrane kuststad Derna duizenden mensen.

353.000

353.000

kinderen wonen in het getroffen gebied

Ruim 40.000

Ruim 40.000

mensen zijn ontheemd geraakt

Ruim 4.000

Ruim 4.000

mensen zijn overleden

Ruim 4.000 mensen zijn overleden en nog steeds worden 8.500 mensen vermist. Meer dan 40.000 mensen, waaronder 16.000 kinderen zijn ontheemd geraakt. Ook de psychosociale impact van de ramp op kinderen is enorm: ze zijn bang, teruggetrokken, en hebben nachtmerries.  

De stad Derna is een van de zwaarst getroffen plekken. Hier verwoestten snelle stijgingen van het water twee dammen, wat leidde tot de instorting van hele gebouwen. Wegen, scholen, ziekenhuizen woningen, watervoorzieningen en andere infrastructuur werden zwaar beschadigd. De stad was al zwaar getroffen door het conflict, en het herstel is nu een terugslag van jaren. Inmiddels wordt er weer gewerkt aan herstel. 

Gevolgen voor de kinderen in Libië

Zoals bij elke noodsituatie behoren kinderen altijd tot de meest kwetsbaren. Veel kinderen en gezinnen zijn door de overstromingen ontheemd geraakt en hebben nog steeds hulp nodig, waaronder toegang tot psychosociale steun. 

Noodhulp en herstel zijn cruciaal

De getroffen kinderen en hun gezinnen hebben hun huizen verloren en zoeken onderdak in tijdelijke opvanglocaties, scholen, hotels of bij familieleden. Anderen zaten vast in hun huizen zonder elektriciteit of schoon water. Er is nog steeds behoefte aan tijdelijke opvang, psychosociale ondersteuning, toegang tot schoon water, medische hulp vanwege beschadigde ziekenhuizen, en toegang tot sanitaire voorzieningen. Ook is belangrijk dat kinderen weer zo snel mogelijk naar school gaan om hun leerachterstand te beperken en hun mentaal welzijn te ondersteunen. 

Wat doet UNICEF

UNICEF biedt noodhulp aan getroffen kinderen en hun gezinnen en werkt aan herstel van onder andere scholen en watervoorzieningen. Na de ramp heeft UNICEF direct noodvoorraden ingezet om getroffen mensen en kinderen te bereiken. We hebben 4 miljoen liter schoon drinkwater geleverd, medische hulpmiddelen voor ruim 130.000 mensen voor 3 maanden, sanitaire en hygiënische hulpgoederen voor 75.000 mensen, en gezorgd voor de hard nodige psychosociale ondersteuning van ruim 5.000 kinderen.  

Inmiddels focust UNICEF zich op het herstel van de basisvoorzieningen: het heropenen van scholen, herstel van gezondheidsdiensten, en onderhoud en herstel van water- en sanitaire voorzieningen. Ook blijft UNICEF psychosociale ondersteuning geven aan de getroffen kinderen.   

Bovendien biedt UNICEF structurele hulp aan de kinderen in Libië sinds 1957. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar toegang tot schoon water, hoogwaardige gezondheidszorg, onderwijs en sociale diensten. 

unicef-vrachtwagen-libië.jpg

UNICEF zette, in de nasleep van storm Daniel, noodvoorraden in vanuit een magazijn in Tripoli naar Benghazi, Libië. De voorraden omvatten medische hulpmiddelen voor 10.000 mensen, ruim 1000 hygiënepakketten en kledingpakketten voor 500 kinderen.

Help kinderen in nood

Doneer nu!