UNICEF-teams in Oekraïne

Dit doet UNICEF

De UNICEF-teams in Oekraïne en de buurlanden zetten alles op alles om levensreddende hulp voor kinderen aan te bieden en op te schalen. Naast levensreddende hulp werken we ook aan herstel, bijvoorbeeld door beschadigde scholen te herstellen. We werken met overheden, gemeentes, en lokale partners om de meest kwetsbare kinderen te bereiken. Ook in Nederland zijn we actief: we zorgen ervoor dat onbegeleide kinderen niet van de radar verdwijnen en ondersteunen kindvriendelijke opvang voor vluchtelingen. 

Dozen vol medische apparatuur en onderwijsmaterialen voor kinderziekenhuis in Lviv

Dozen vol medische apparatuur, onderwijsmaterialen en sport en spel middelen komen aan bij het Okhmadyt kinderziekenhuis in Lviv. 

Wat heeft UNICEF tot nu toe bereikt in Oekraïne? 

 • UNICEF heeft meer dan 2,4 miljoen kinderen geholpen met toegang tot onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld door het leveren van lesmateriaal en het ondersteunen van een digitaal onderwijsplatform. Ook zorgen we ervoor dat jonge kinderen (3-6 jaar) en kinderen met een handicap onderwijs krijgen.  
 • Ruim 3,6 miljoen kinderen en verzorgers zijn bereikt met geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Dit doen we onder andere via een netwerk van 165 Spilno Spots: veilige, warme ruimtes waar naast psychosociale ondersteuning ook aandacht is voor gezondheidszorg, voedingen kinderbescherming zoals hulp bij gender-gerelateerd geweld. In 2023 zijn deze Spilno spots al ruim 1,8 keer bezocht.
 • UNICEF heeft al ruim 5,6 miljoen mensen geholpen met toegang tot veilig drinkwater, waaronder veel mensen die getroffen zijn door de Kachovka damdoorbraak. 
 • Zo’n 7,3 miljoen mensen hebben gebruikt gemaakt gezondheidszorg via door UNICEF ondersteunde gezondheidsinstellingen en mobiele teams.  
 • Nog eens 309.100 huishoudens, veelal kwetsbare gezinnen, werden bereikt met cash transfers, financiële ondersteuning waarmee essentiële zaken als medicijnen en voeding kunnen worden gekocht.  
Kinderen spelen in Spline Spot in Oekraïne

Kinderen tekenen in de kamer van de "Spilno Child Spot" van UNICEF in een ziekenhuis in Lviv. Onmiddellijk na het onderzoek van haar arts sprint de negenjarige Eva van de afdeling naar de eerste verdieping van het ziekenhuis, naar een kamer met een bordje 'Spilno Child Spot' op de deur. Vriendjes, speelgoed, boeken en spelletjes wachten op haar. 

GIRO555 

 • Met de steun van Giro555 zijn UNICEF en het Oekraïense Ministerie van Sociaal Beleid een humanitair geldhulpprogramma gestart. UNICEF verstrekt drie maanden lang contant geld aan grote huishoudens, huishoudens waarvan één van de kinderen gehandicapt is, of gezinnen met pleegkinderen. Oekraïense gezinnen kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, zoals medicijnen, voedsel, hygiëneproducten en brandstof. Het geven van contant geld is een effectief middel om in de behoeften van kinderen te voorzien en huishoudens minder kwetsbaar te maken voor toekomstige crises.
 • Dankzij Giro555 helpt UNICEF artsen en andere gezondheidswerkers met vervoersmiddelen zodat zij kinderen kunnen bezoeken om noodzakelijke medische zorg, zoals huisbezoeken, controles en vaccinaties, te bieden. Kinderziekenhuizen worden voorzien van ambulances om levensreddend vervoer van pasgeborenen en kinderen te bieden.  
 • Dankzij de steun van Giro555 wordt een aantal Spilno Spots in Oekraïne klaargemaakt voor de winter. Spilno Spots zijn kindvriendelijke ruimtes in gebieden die zwaar getroffen zijn door gewapende vijandelijkheden. De Spilno Spots staan ook in grote steden en plaatsen waar veel ontheemden verblijven. Net als de UNICEF Blue Dots in buurlanden, zijn de Spilno's zo ontworpen dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor kinderen met een beperking. Een Spilno - dat betekent ‘samen’ in het Oekraïens - is een centrum waar UNICEF ondersteuning en kinderbescherming aanbiedt. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de geestelijke gezondheid van kinderen en psychosociale steun, hulp bij leren, eerste hulp en doorverwijzing naar gezondheidsdiensten. Ook de registratie voor humanitaire geldhulp gebeurt hier. UNICEF startte in maart 2022 de samenwerking met het ministerie van Sociaal Beleid en ondersteunt nu 182 Spilno Spots. De Spilno's worden winterkaar gemaakt door ze van de openlucht te verplaatsen naar een overdekte en verwarmde locatie. Zo kan UNICEF alle zorg voor kinderen, waaronder psychosociale hulp, ook de komende winter blijven bieden. 
Kind speelt in een UNICEF-UNHCR Blue Dot in Bulgarije

Een kind speelt in een UNICEF-UNHCR Blue Dot Safe Space, Protection and Support Hub in Sofia, Bulgarije. Blue Dots zijn
veilige ruimtes langs belangrijke vluchtroutes in Moldavië, Roemenië, Polen, Italië, Bulgarije en Slowakije, waar gezinnen hulp kunnen krijgen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht.

In de buurlanden 

 • Samen met lokale overheden biedt UNICEF onderwijsmogelijkheden aan meer dan 1,4 miljoen Oekraïense vluchtelingenkinderen in de buurlanden.  
 • UNICEF hielp al ruim 1,6 miljoen kinderen en verzorgers met psychosociale ondersteuning, essentieel na alles wat ze hebben meegemaakt. Dit doen we onder andere samen met de UNHCR in 36 Blue Dots: veilige ruimtes langs belangrijke vluchtroutes waar gezinnen hulp kunnen krijgen.  
 • Ook ondersteunt UNICEF de gezondheidszorg, hierdoor hebben ruim 500.000 kinderen en vrouwen belangrijke gezondheidszorg kunnen krijgen.  
 • Daarnaast traint UNICEF onder andere grenswachten om mensenhandel tegen te gaan. 
Gevluchte kind uit Oekraine in Nederland

Het is ontzettend belangrijk dat gevluchte kinderen in Nederland beschermd worden en altijd kind kunnen zijn. 

In Nederland

 • Inmiddels zijn meer dan 98.000 Oekraïners geregistreerd in Nederland en verblijven meer dan 80.000 Oekraïners in de gemeentelijke opvang in Nederland, waarvan een derde kind is.  
 • Er zijn voldoende plekken voor Oekraïense vluchtelingen, maar er is onvoldoende plek voor asielzoekers. Dit is niet uitlegbaar en daarom hebben we, samen met veel andere organisaties zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland, nauw contact hierover met de overheid en betrokken instanties. We willen dat er maatregelen worden genomen zodat er wel voldoende stabiele, kindvriendelijke plekken beschikbaar zijn op de korte en lange termijn.  
 • We hebben alle gemeentes en het COA aangeboden om langs te komen, mee te kijken en in gesprek te gaan over de kindvriendelijkheid van noodopvanglocaties voor Oekraïners en asielzoekers. Indien mogelijk denken we ook mee over het opzetten van een kindvriendelijke ruimte, een plek waar kinderen tijd en ruimte hebben om te spelen en tot rust te komen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. Wij bieden een workshop aan waarin we handvatten aanrijken aan de vrijwilligers. Onze ervaringen en bevindingen op basis van 100 locatiebezoeken zijn beschreven in het rapport ‘Hoe gaat het met de kinderen’ (mei 2023). Onbegeleide kinderen lopen een verhoogd risico op geweld, misbruik en uitbuiting. Wij blijven het belang van registratie van onbegeleide kinderen benadrukken en geven hier informatie over aan gemeentes en opvangorganisaties.  
 • Onder Nederlandse kinderen heeft UNICEF Nederland in april 2022 een peiling gedaan over de mentale impact van de oorlog op kinderen. Hieruit blijkt dat de oorlog in Oekraïne kinderen en jongeren in Nederland volop bezighoudt. Meer dan 50% van de 10- tot 18-jarigen denkt er vaak of regelmatig aan. Bij twee van de drie jongeren gaat dat gepaard met vervelende gevoelens zoals boosheid, verdriet of angst. Meer hierover lees je hier.  
 • We blijven ook het belang benadrukken dat kinderen en jongeren thuis en op school over hun zorgen kunnen praten. Om dit te faciliteren zijn er in april 2022 40.000 leerkrachten voorzien van gesprekstips via een mailing en kunnen ouders deze tips in dit artikel vinden. Daarnaast hebben we naar aanleiding van deze mailing al 40 aanvragen voor de gastles 'Kinderen op de Vlucht', welke gegeven zal worden in groep 6, 7 en 8. 

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de hulp die UNICEF aan de kinderen en families uit Oekraïne biedt? Kijk dan hieronder naar video’s over ons werk. 

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne
UNICEF-medewerkers Esther en Valeska zijn op bezoek bij een school in Roemenië. Hier kijgen dagelijks 264 Oekraïense kinderen les, dankzij de docenten en de door UNICEF verstrekte schoolmaterialen. 

Hulpmiddelen op locatie
UNICEF-medewerker Murat Sahin laat zien hoe we medicijnen, schoolmaterialen en andere hulpmiddelen leveren aan Oekraïne. 

Help de kinderen uit Oekraïne

Kinderen op de vlucht hebben bescherming, veiligheid en zorg nodig.

HELP NU