UNICEF medewerker met kinderen tijdens een psychosociale sessie

Dit doet UNICEF in Syrië en Turkije

In Turkije en Syrië zijn we druk bezig om iedereen de hulp te bieden die ze nu hard nodig hebben. We zetten ons in voor noodhulp en ook voor steun op de langere termijn.  

Duizenden kinderen en families verloren hun huis na de aardbevingen in Turkije. Zo ook deze drie meisjes die tijdelijk zijn opgevangen in een opvanglocatie in Osmaniye, Turkije.

Duizenden kinderen en families verloren hun huis na de aardbevingen in Turkije. Zo ook deze drie meisjes die tijdelijk zijn opgevangen in een opvanglocatie in Osmaniye, Turkije.  

Wat heeft UNICEF al bereikt in Turkije? 

 • Toegang tot schoon water voor ruim 3 miljoen mensen; 1,3 miljoen profiteren van betere sanitaire voorzieningen, en 750.000 ontvingen hulpgoederen zoals zeep en maandverband.
 • Psychosociale ondersteuning geboden aan ruim 1,5 miljoen kinderen en verzorgers, en via kindvriendelijke ruimtes ruim 600.000 mensen bereikt met kinderbescherming.
 • 900.000 kinderen ondersteund met toegang tot onderwijs, bijvoorbeeld via tijdelijke onderwijslocaties en herstel van scholen, en 1,5 miljoen kinderen kregen lesmateriaal.
 • Gezinnen ondersteund met financiële middelen en essentiële spullen zoals dekens en winterkleding voor bijna 100.000 mensen.
 • Ministerie van Gezondheid ondersteund met vaccinaties voor meer dan 1,5 miljoen kinderen om ze te beschermen tegen ziektes.

Help slachtoffers aardbeving

DONEER NU
UNICEF levert hygiënepakketten in een opvanglocatie in het noorden van Aleppo, Syrië.  

UNICEF levert hygiënepakketten in een opvanglocatie in het noorden van Aleppo, Syrië.  

Wat heeft UNICEF al bereikt in Syrië? 

Al voor de aardbeving gaf UNICEF noodhulp in Syrië, ook in het getroffen gebied. Door de aardbevingen zijn de noden extra hoog en de hulp is opgeschaald voor de slachtoffers van de aardbeving:   

 • Schoon water voor 3,3 miljoen mensen en sanitaire voorzieningen voor 3.6 miljoen mensen
 • Psychosociale ondersteuning geboden aan bijna 400.000 kinderen, jongeren, en ouders.
 • Ruim 555.000 kinderen bereikt met toegang tot onderwijs, waaronder door het herstel van beschadigde scholen.
 • Levensreddende medische hulp geleverd voor bijna 700.000 mensen en in maart 2023 1,7 miljoen mensen gevaccineerd tegen cholera.
 • Ruim 400.000 jonge kinderen gescreend en (waar nodig) behandeld tegen ondervoeding.
 • Bijna 120.000 mensen ondersteund met financiële hulp voor basisbehoeften zoals voeding en medicijnen.

Psychosociale ondersteuning  

De aardbeving was angstaanjagend voor kinderen. Veel kinderen wonen niet meer in hun normale veilige omgeving en hebben familieleden verloren. Nog steeds veel kinderen bang. Ze slapen slecht, hebben paniekaanvallen, of hebben weinig trek in eten. UNICEF levert psychologische eerste hulp en psychosociale ondersteuning op de lange termijn zodat kinderen kunnen omgaan met hun huidige situatie en met wat ze hebben meegemaakt. We trainen hulpverleners en leerkrachten. In kindvriendelijke ruimtes kunnen kinderen even veilig spelen en ondersteuning krijgen. Ook zorgen we dat kinderen snel weer terug kunnen naar school, zodat ze iets terugkrijgen van het normale leven en weer gewoon kind kunnen zijn. 

Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen  

Water is leven. Schoon water en sanitaire voorzieningen zijn cruciaal om ziektes te voorkomen. Kinderen zijn daar extra kwetsbaar voor en krijgen door het drinken van vervuild water snel ziektes. In Syrië was er hierdoor al een cholera uitbraak voor de aardbeving. Ook zijn goede hygiënische maatregelen cruciaal om de verspreiding van ziektes te voorkomen, vooral op opvanglocaties waar veel mensen bij elkaar leven. Op die plekken zijn goede sanitaire voorzieningen ook belangrijk om het risico’s op geweld tegen meisjes te verminderen. Daarom zorgt UNICEF voor schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiënische middelen en maatregelen. En we werken aan het herstel van de waterinfrastructuur, zodat onze hulp daarna niet meer nodig is.  

Mobiele bus voor psychosociale ondersteuning Turkije

Een mobiele bus van waaruit psychosociale ondersteuning wordt gegeven staat naast een stadion in de Turkse plaats Hatay. 

  Giro555 

  • In Turkije bereikte UNICEF met Giro555 113.000 kinderen via kindvriendelijke ruimtes met psychosociale steun en kinderbescherming.
  • Voorlichting en ondersteuning tegen gendergerelateerd geweld bereikten 120.000 mensen; 19 kinderen kregen juridische hulp.
  • Verbeterde toegang tot onderwijs en schoolmaterialen voor 35.200 kinderen dankzij Giro555.
  • In Syrië breidde UNICEF met Giro555 de watervoorziening uit, waardoor 95.000 mensen in kampen en 200.000 mensen betere toegang kregen tot schoon water en riolering.
  • Bijna 30.000 gezinnen ontvingen financiële steun voor basisbehoeften, cruciaal in de winter.