UNICEF medewerker met kinderen tijdens een psychosociale sessie

Dit doet UNICEF in Syrië en Turkije

De UNICEF-teams in Turkije en Syrië werken dag en nacht om hulp te kunnen bieden en op te schalen. We bieden zowel noodhulp als hulp op de lange termijn. Dit is wat we tot nu toe hebben bereikt in Turkije en Syrië. 

Duizenden kinderen en families verloren hun huis na de aardbevingen in Turkije. Zo ook deze drie meisjes die tijdelijk zijn opgevangen in een opvanglocatie in Osmaniye, Turkije.

Duizenden kinderen en families verloren hun huis na de aardbevingen in Turkije. Zo ook deze drie meisjes die tijdelijk zijn opgevangen in een opvanglocatie in Osmaniye, Turkije.  

Wat doet UNICEF in Turkije

 • We zorgen voor toegang tot schoon water, goede hygiëne en sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches. Dit doen we bijvoorbeeld op opvanglocaties. Ook leveren we sanitaire en hygiënische middelen voor een miljoen mensen. Al ruim 580.000 mensen hebben hygiëne middelen ontvangen en ruim 1,3 miljoen mensen hebben toegang tot schoon water.  
 • We hebben al ruim 510.000 kinderen en verzorgers psychosociale ondersteuning gegeven. De komende tijd willen we dit opschalen naar 1 miljoen kinderen en ouders.  
 • Er zijn al 58 kind- en familievriendelijke ruimtes opgezet. Hier kunnen kinderen ondersteuning krijgen en spelen, zodat ze echt kind kunnen zijn.  
 • Al ruim 390.000 kinderen hebben toegang tot onderwijs gekregen. Dit doen we door het opzetten van tijdelijke onderwijslocaties en het ondersteunen van het Ministerie van Onderwijs bij het herstel van beschadigde scholen. Ook hebben ruim 1,1 miljoen kinderen leermaterialen gekregen.  
 • We ondersteunen het Ministerie van Gezondheid met medische spullen en vaccinaties. Zo hebben we al bijna een miljoen kinderen geholpen met toegang tot vaccinaties.  

Help slachtoffers aardbeving

DONEER NU

Wat doet UNICEF in Syrië

Al voor de aardbeving gaf UNICEF noodhulp in Syrië, ook in het getroffen gebied. Door de aardbevingen zijn de noden extra hoog en de hulp is opgeschaald voor de slachtoffers van de aardbeving:  

 • We zorgen voor toegang tot schoon water. Al ruim 860.000 mensen zijn bereikt, maar de hulp wordt verder opgeschaald zodat we 4,3 miljoen mensen voldoende schoon water kunnen geven. Ook zorgen we voor goede sanitaire voorzieningen en hebben al ruim 540.000 mensen hygiënepakketten ontvangen met bijvoorbeeld zeep.  
 • We geven psychosociale ondersteuning en zetten kindvriendelijke ruimtes op, zodat kinderen weer even kind kunnen zijn. Al ruim 280.000 kinderen en verzorgers hebben psychosociale ondersteuning gekregen.  
 • Het herstel van de schade aan scholen is inmiddels in volle gang, reparaties bij 29 scholen zijn al afgerond. Waar nodig zetten we tijdelijke onderwijslocaties op en leveren lesmateriaal. Al 210.000 kinderen hebben dankzij UNICEF weer toegang tot onderwijs. 
 • We leveren levensreddende medische hulp en zorgen voor vaccinaties om ziektes te voorkomen. Zo hebben we in maart samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 1,7 miljoen mensen gevaccineerd tegen cholera. 
 • Om ondervoeding te voorkomen screenen we jongere kinderen en behandelen we hen wanneer dat nodig is. Al meer dan 200.000 kinderen zijn zo geholpen. 
 • We steunen kwetsbare gezinnen met een geldbedrag, zodat zij zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben: voeding, medicijnen, of reparaties aan hun huis. 80.000 mensen zijn zo al ondersteund. 

Psychosociale ondersteuning 

De aardbeving was angstaanjagend voor kinderen. Veel kinderen wonen niet meer in hun normale veilige omgeving en hebben familieleden verloren. Nog steeds veel kinderen bang. Ze slapen slecht, hebben paniekaanvallen, of hebben weinig trek in eten. UNICEF levert psychologische eerste hulp en psychosociale ondersteuning op de lange termijn zodat kinderen kunnen omgaan met hun huidige situatie en met wat ze hebben meegemaakt. We trainen hulpverleners en leerkrachten. In kindvriendelijke ruimtes kunnen kinderen even veilig spelen en ondersteuning krijgen. Ook zorgen we dat kinderen snel weer terug kunnen naar school, zodat ze iets terugkrijgen van het normale leven en weer gewoon kind kunnen zijn.

Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen 

Water is leven. Schoon water en sanitaire voorzieningen zijn cruciaal om ziektes te voorkomen. Kinderen zijn daar extra kwetsbaar voor en krijgen door het drinken van vervuild water snel ziektes. In Syrië was er hierdoor al een cholera uitbraak voor de aardbeving. Ook zijn goede hygiënische maatregelen cruciaal om de verspreiding van ziektes te voorkomen, vooral op opvanglocaties waar veel mensen bij elkaar leven. Op die plekken zijn goede sanitaire voorzieningen ook belangrijk om het risico’s op geweld tegen meisjes te verminderen. Daarom zorgt UNICEF voor schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiënische middelen en maatregelen. En we werken aan het herstel van de waterinfrastructuur, zodat onze hulp daarna niet meer nodig is. 

UNICEF levert hygiënepakketten in een opvanglocatie in het noorden van Aleppo, Syrië.

UNICEF levert hygiënepakketten in een opvanglocatie in het noorden van Aleppo, Syrië.  

UNICEF levert hygiënepakketten in een opvanglocatie in het noorden van Aleppo, Syrië.  

Mobiele bus voor psychosociale ondersteuning Turkije

Een mobiele bus van waaruit psychosociale ondersteuning wordt gegeven staat naast een stadion in de Turkse plaats Hatay. 

  Giro555 

  • In Turkije kan UNICEF dankzij Giro555 de hulpactiviteiten op kinderbescherming opschalen. Zo hebben we kind-, tiener-, en familievriendelijke hubs opgezet. Deze hubs staan op vaste locaties, maar er zijn ook mobiele hubs. In deze hubs geven we psychosociale ondersteuning en kunnen kinderen weer even echt kind zijn. 
  • Ook zijn er al 85 sociale werkers aangenomen in Turkije die psychosociale ondersteuning geven en bij bezoeken letten op risico’s rondom kinderbescherming. Aangezien er specifieke zorgen zijn over de bescherming van meisjes zijn ook 9 psychologen en sociaal werkers aangesteld en getraind die zich daarop richten. Zij hebben al 4.000 vrouwen en 91 kinderen geholpen die risico lopen op gendergerelateerd geweld of daar slachtoffer van waren.  
  • Met de steun van Giro555 kan UNICEF in Turkije er ook voor zorgen dat kinderen juridische voorlichting, advies, en rechtsbijstand kunnen krijgen, zodat zij de juiste bescherming hebben.   
  • Dankzij Giro555 vergroten we ook de toegang tot onderwijs in Turkije. Zo hebben we al 25 sets meubilair geleverd aan tijdelijke onderwijslocaties die speciaal gemaakt zijn voor kinderen van 3-6 jaar. Voor hun ontwikkeling is het cruciaal dat ook deze kinderen naar school gaan. In september, aan het begin van het nieuwe schooljaar, leveren we schoolmaterialen voor 200.000 kwetsbare kinderen.  
  • In Syrië heeft UNICEF dankzij Giro555 de toegang tot schoon water kunnen uitbreiden voor mensen in kampen, receptiecentra, en informele opvanglocaties. Al ruim 95.000 mensen zijn hiermee bereikt. Ook geven we voorlichting over hygiëne, maken we septic tanks schoon en zorgen we voor goede afvalverwerking. UNICEF ondersteunt het onderhoud van de waterinfrastructuur, zoals waterzuivering- en pompstations, riolering en sanitaire voorzieningen als douches en toiletten.   
  • De Giro555-fondsen in Syrië worden ook ingezet voor de uitbreiding van het bestaande programma voor financiële bijstand: kwetsbare gezinnen die getroffen zijn door de aardbeving krijgen een periodiek geldbedrag zodat ze basisbehoeften zelf kunnen regelen. Extra gezinnen worden ondersteund, en gezinnen die al hulp kregen en getroffen zijn door de aardbeving ontvangen een extra bedrag die ze vaak gebruiken voor reparaties aan hun huis en gezondheidszorg.