Open jij de kraan?

Kinderen worden hard geraakt door beperkte toegang tot water. Zoals de dertienjarige Etoetsay uit Oost-Afrika, hij heeft één belangrijke taak: water halen. Daardoor blijft er weinig tijd over voor andere belangrijke dingen, zoals naar school gaan en kind zijn.  

Milestones crowdfunding actie: 

 • Waterpunt op zonne-energie 
 • Water op school 
 • Water voor het hele dorp 

Zo kan water, net als bij ons, uit de kraan stromen. Jouw donatie kan hét verschil maken! Doe je mee? 

 • Het dorp waar we geld voor inzamelen is een fictief dorp, dit dorp is representatief voor het werk van UNICEF in delen van Oost-Afrika. Het zijn echte kinderen, echte verhalen en echte projecten die we uitlichten vanuit verschillende landen. Maar samengevoegd in één fictief dorp om ons verhaal te kunnen vertellen.

 • Veel landen in Oost-Afrika kampen met beperkte toegang tot water. Onder andere omdat er onvoldoende goed werkende waterinfrastructuur is. Klimaatverandering maakt de situatie extra zorgelijk, omdat droogte toeneemt en de toegang tot water zo nog verder in het geding komt.  Waterpunten, die vaak al kilometers ver weg lagen, drogen op of raken vervuild. Dit bedreigt het onderwijs, de gezondheid en de mentale ontwikkeling van kinderen die momenteel in gebieden wonen die te maken hebben met ernstige droogte. Ze moeten nog verder lopen voor water en dat betekent dat er nog minder tijd overblijft voor andere belangrijke dingen, zoals naar school gaan en kind zijn.  

  Op dit moment hebben ruim 172 miljoen mensen in Oost-Afrika geen toegang tot water, zonder dat ze daar minder dan 30 minuten voor hoeven te lopen. 

  Investeringen in infrastructuur en technologie zijn essentieel om deze gemeenschappen te helpen en hen in staat te stellen een betere toekomst op te bouwen voor nu én morgen. 

  • In Ethiopië brengen we in kaart waar waterbronnen in de grond zitten d.m.v. satellieten. Hiermee kunnen we samen met onze lokale partners gericht boren naar grondwater. 
  • In Madagaskar investeren we in klimaatbestendige watersystemen. Denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, wateropslagsystemen en waterleidingen. Dit water kan zowel voor drinkwater als besproeiing gebruikt worden.    
  • In heel Oost-Afrika trainen we mensen in het boren van nieuwe waterpunten. 
  • In Madagaskar stimuleren we lokaal ondernemerschap en creëren werk rondom nieuwe watervoorzieningen door kleine bedrijven en mensen uit de gemeenschap te trainen in het beheer en onderhoud van de watersystemen  
  • We werken samen met overheden op het gebied van watertoegang en hygiëne op scholen en gezondheidscentra. 
  • In Madagaskar vergroten we de kennis over water en klimaatverandering: hoe ga je slim om met water in periodes van droogte? Ook kinderen in de dorpen zullen op school les krijgen over klimaatverandering. 
  • In Kenia geven we voorlichting aan gemeenschappen over het belang van veilig en schoon drinkwater. 
  • Maar ook in noodsituaties zijn we er met schoon en veilig drinkwater. Dit verspreiden we d.m.v. jerrycans, watertrucks en delen waterzuiveringstabletten uit. 
 • Met jouw donatie helpen we kinderen wereldwijd die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dit doen we op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld duurzame watersystemen aan in kwetsbare dorpen in het zuiden van Madagaskar én delen we schoon drinkwater uit met watertrucks na een natuurramp.