moeder en kind worden gevaccineerd

Het coronavirus kent geen grenzen. UNICEF ook niet.

Wereldwijd is de vaccinatiegraad per land nog extreem laag. Daar moet nú verandering in komen. Want niemand is veilig tot iedereen veilig is. Pas als iedereen wereldwijd toegang heeft tot een vaccin hebben we een kans om het virus te stoppen. Voor ieder kind van nu en de toekomst van ons allemaal. 

Maak vaccinaties wereldwijd mogelijk 

Met jouw steun regelen we het transport én de logistieke ondersteuning om zoveel mogelijk mensen te bereiken met vaccins. Samen kunnen we de pandemie wereldwijd indammen, en ervoor zorgen dat kinderen, waar ze ook wonen, weer ruimte krijgen om te groeien.  

 • Het is simpel: door volwassenen wereldwijd in te enten, dammen we de coronapandemie in. Als zorgverleners zijn ingeënt, kunnen kinderen weer naar een dokter. Als leraren zijn ingeënt, kunnen kinderen weer naar school. En als hun ouders zijn ingeënt, hoeven kinderen niet meer te werken om het gezinsinkomen aan te vullen.  

  De coronacrisis is zeker ook een kinderrechtencrisis: kinderen lijden door de schoolsluitingen, lopen schoolmaaltijden mis (wat ondervoeding in de hand werkt), er is toename van armoede en kinderarbeid, en we zien dat de gezondheidszorg voor kinderen onder de pandemie lijdt.

 • Om te garanderen dat ook armere landen genoeg vaccins krijgen, is COVAX in het leven geroepen (voluit Covid-19 Vaccine Global Access Facility). Bij deze organisatie hebben zich 92 lage- en lagemiddeninkomenslanden en meerdere rijkere landen aangesloten, waaronder de Europese Unie. UNICEF moet er namens COVAX als een soort spelverdeler voor zorgen dat er een wereldwijde toegang tot coronavaccins komt, zodat in 2021 ook de allerarmste en meest kwetsbare mensen kunnen rekenen op een inenting. COVAX wil eind 2021 minstens 2 miljard doses goedgekeurde coronavaccins verspreid hebben in de 92 armere landen.

  Dit doet UNICEF binnen COVAX:

  1. We bevorderen de wereldwijde toegang tot vaccins door te praten met vaccinproducenten, prijsonderhandelingen te voeren en koop- en leveringsovereenkomsten af te sluiten. 
    
  2. We bereiden regeringen van armere landen voor op de komst van de vaccins. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de landen genoeg koelapparatuur hebben waarmee de vaccins op de juiste temperatuur opgeslagen en vervoerd kunnen worden. Ook hebben we een tool ontwikkeld waarin ministeries kunnen zien welke stappen ze nog moeten zetten en wat ze al kunnen afvinken.
    
  3. We trainen ministeries in hoe zij de logistieke operatie rond de vaccins het beste kunnen organiseren en uitvoeren. We werken ook mee aan voorlichtingscampagnes, om onder de bevolking de vraag naar vaccins te vergroten en desinformatie tegen te gaan. Daarnaast sturen we vanuit ons pakhuis in Kopenhagen onder meer injectienaalden naar de 92 landen.
    
  4. We geven zorgverleners voorlichting en leren hen hoe ze de vaccins kunnen toedienen.
 • UNICEF is de grootste afnemer van vaccins ter wereld: we kopen elk jaar meer dan 2 miljard vaccins in tegen kinderziektes, die in zo’n honderd landen worden verspreid via onze bestaande bevoorradingsketens. We hebben een uitgebreid logistiek netwerk en veel ervaring met het trainen van zorgverleners, het samenwerken met overheden en voorlichting.

 • Onder andere Afghanistan, Mozambique, Nepal, Burundi, Malawi, Syrië, Somalië, Bangladesh, Vietnam,  Filipijnen, Bolivia, Zambia en Oezbekistan hebben zich aangemeld bij COVAX. 

 • UNICEF’s werk rondom corona is veel meer dan alleen COVAX. We moeten alles op alles zetten om de gevolgen van de pandemie voor kinderen zo klein mogelijk te houden. De coronacrisis is de grootste crisis voor kinderen in de afgelopen 75 jaar, en met jouw maandelijks bijdrage help je mee de enorme armoede, onderwijsachterstanden en achterstallige gezondheidszorg aan te pakken.

Met jouw hulp:  

bewaren en transporteren we de vaccins veilig in koelsystemen   

brengen we vaccins naar plekken die lastig te bereiken zijn, zoals conflictgebieden, vluchtelingenkampen en afgelegen dorpen  

stomen we overheden klaar om vaccinatiecampagnes op te starten 

beschermen en ondersteunen we zorgpersoneel om veilig te kunnen inenten  

geven we voorlichting en trainingen    

helpen we met technische ondersteuning aan ziekenhuizen voor zuurstofapparatuur 

gaan we in 2022 zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen wereldwijd bereiken met coronavaccins