Onderwijs draagt bij aan de gezondheid

Kennis opdoen is niet het enige dat kinderen missen als ze niet naar school gaan. Miljoenen kinderen wereldwijd missen ook schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen of toegankelijke gezondheidszorg. Onderwijs is dus van levensbelang: het is méér dan leren. 

  • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs! 

  • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: mede dankzij jouw steun gaat 90 procent van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1960 nog 48 procent was. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's. 

  • In 156 landen en regio’s voeren we onderwijsprogramma’s uit. Dat doen we samen met overheden, maatschappelijke organisaties en andere partners. Daarbij ligt de focus op de kwaliteit van het onderwijs. Ook de meest kwetsbare kinderen krijgen van ons extra aandacht, omdat zij vaak niet naar school gaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met beperkingen en kinderen die opgroeien in landen waar het oorlog is.

    • 263 miljoen kinderen volgen geen onderwijs. 61 miljoen kinderen gaan niet naar de basisschool, 60 miljoen kinderen niet naar de onderbouw van de middelbare school en 142 miljoen kinderen niet naar de bovenbouw van de middelbare school.
    • Een op de vier kinderen woont in een land dat getroffen is door een crisis. 75 miljoen kinderen in deze groep zijn gestopt met school, of lopen het risico dat ze dat moeten doen.
    • Van de 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd volgen er 250 miljoen onderwijs van slechte kwaliteit. Daardoor leren ze niet lezen en schrijven.

Wat doet UNICEF?  

UNICEF zet zich al 75 jaar in voor toegankelijk onderwijs. Niet alleen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen, óók omdat het bijdraagt aan de gezondheid. We voorzien scholen van sanitaire voorzieningen, zodat kinderen naar het toilet kunnen en hun handen kunnen wassen. Ook leveren we o.a. schoon drinkwater en zorgen we ervoor dat kinderen via school worden gevaccineerd. Daarnaast werken we samen met het Wereldvoedselprogramma, een organisatie die schoolmaaltijden levert.  

ouw bijdrage maakt een wereld van verschil 

Wereldwijd missen 260 miljoen kinderen een belangrijke basis van veiligheid, gezondheid, gelijke kansen en een toekomstperspectief. Simpele dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Wij geven niet op totdat ieder kind deze basis heeft. Maar dit kunnen wij niet zonder jou. Met jouw steun kunnen wij ieder kind een toekomst geven. Altijd en overal.