Onderwijs creëert gelijke kansen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Niet alleen zodat ze leren rekenen, lezen en schrijven. Ook omdat het gelijke kansen creëert tussen jongens én meisjes: zo krijgt ieder kind dezelfde kansen zichzelf te ontwikkelen. Want onderaan de streep is onderwijs méér dan leren.  

Die gelijkheid is hard nodig. Wereldwijd gaan namelijk er 129 miljoen meisjes niet naar school als gevolg van bijvoorbeeld kindhuwelijken, verantwoordelijkheden binnen het huishouden of vroegtijdige zwangerschappen. Dit moet anders: ook meisjes hebben het recht zichzelf te ontwikkelen om een toekomst op te bouwen.

Wat doet UNICEF? 

UNICEF zet zich al 75 jaar in voor toegankelijk onderwijs. Wij streven naar een wereld waarin ieder kind naar school kan. Zonder belemmeringen, zelfs in de moeilijkste situaties en voor de meest kwetsbare kinderen. Hoe wij dat doen? Je leest het hieronder.  

 • We creëren bewustzijn bij o.a. ouders en gemeenschappen over het belang van onderwijs, in het bijzonder voor meisjes.  
 • We praten met regeringen van ontwikkelingslanden om scholen beter én gratis te maken 
 • UNICEF bouwt scholen dichterbij de kinderen, zodat jongens én meisjes veilig hun klas kunnen bereiken 
 • We bereiken de meest kwetsbare meisjes met bijvoorbeeld Girls Education Clubs, zodat óók zij de kans krijgen op onderwijs

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil 

Samen bereik je meer. Daarom hebben wij jouw hulp nodig om te zorgen dat ieder kind kind kan zijn en een toekomst kan opbouwen. UNICEF komt op voor de meest kwetsbare kinderen en stopt niet voordat al die 129 miljoen meisjes naar school gaan.

Hoe help jij? Alvast bedankt!

Benieuwd hoe wij jouw donatie besteden? Je leest het hiernaast in de FAQ. 

RSIN (Fiscaal): 0034.17.177 B01 

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs! 

 • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: mede dankzij jouw steun gaat 90 procent van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1960 nog 48 procent was. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's. 

 • Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

 • In 156 landen en regio’s voeren we onderwijsprogramma’s uit. Dat doen we samen met overheden, maatschappelijke organisaties en andere partners. Daarbij ligt de focus op de kwaliteit van het onderwijs. Ook de meest kwetsbare kinderen krijgen van ons extra aandacht, omdat zij vaak niet naar school gaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met beperkingen en kinderen die opgroeien in landen waar het oorlog is.

  • 263 miljoen kinderen volgen geen onderwijs. 61 miljoen kinderen gaan niet naar de basisschool, 60 miljoen kinderen niet naar de onderbouw van de middelbare school en 142 miljoen kinderen niet naar de bovenbouw van de middelbare school.
  • Een op de vier kinderen woont in een land dat getroffen is door een crisis. 75 miljoen kinderen in deze groep zijn gestopt met school, of lopen het risico dat ze dat moeten doen.
  • Van de 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd volgen er 250 miljoen onderwijs van slechte kwaliteit. Daardoor leren ze niet lezen en schrijven.