Help de kinderen uit kamp Moria

Door een enorme brand is het vluchtelingen- en migranten opvangkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos, compleet verwoest. Zo’n 12.000 mensen – onder wie 4.200 kinderen en 407 alleenreizende kinderen – waren in één klap dakloos en sliepen op straat of in tijdelijke tenten. De situatie in het kamp was al schrijnend. Duizenden kinderen zijn van de ene hel in de andere beland.

 • Op 9 september 2020 omstreeks 01:00 brak een grote brand uit in het vluchtelingen- en migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Alle faciliteiten zijn daarbij verwoest, evenals de informele kampen gelegen in de omliggende olijfgaarden. Op 10 september brak ook een tweede brand uit.

 • Vooralsnog is er niks bekend over gezinnen en/of kinderen die zijn overleden of gewond geraakt door de brand. Kinderen zijn wel op een andere manier geraakt: 4.200 kinderen zijn ineens dakloos geworden. Het is cruciaal dat deze kinderen en gezinnen snel worden opgevangen, en niet op straat terecht komen. UNICEF vangt momenteel de meest kwetsbare  vluchtelingen op in haar nabij gelegen familiecentrum, zoals kinderen en zwangere vrouwen. 

 • Voor zover wij weten, is dat de brand is ontstaan na een botsing tussen vluchtelingen- en migrantengemeenschappen in het kamp. De minister van Migratie zegt dat de exacte oorzaak van de branden nog wordt onderzocht, maar dat vaststaat dat ze zijn veroorzaakt door bewoners in het kamp.

 • Door de brand zijn bijna 12.000 mensen dakloos geraakt; de hele bevolking van kamp Moria. Onder hen zijn meer dan 4.200 kinderen, waaronder 407 alleenreizende minderjarige kinderen. Op dit moment bivakkeren alle mensen verspreid over de olijfvelden bij het afgebrande kamp, omdat er geen alternatieve faciliteiten beschikbaar zijn.

 • In het kamp woonden voor de brand 407 alleenreizende kinderen. Deze kinderen zijn enorm kwetsbaar en moeten beschermd worden. Inmiddels zijn deze kinderen overgebracht naar het vasteland in Griekenland. UNICEF Nederland zou graag zien dat Nederland bijdraagt aan betere bescherming van deze en andere kwetsbare kinderen. In totaal hebben minstens 2500 kwetsbare, gevluchte kinderen dringend extra bescherming nodig. UNICEF bepleit dat Nederland 500 kinderen in Nederland opvang en bescherming biedt. 

Opvang en bescherming  

Direct tijdens en na de brand zijn UNICEF en andere hulporganisaties, de Griekse overheid en de Europese Unie in actie gekomen om onderdak en noodhulp te bieden aan de duizenden families die nu langs de wegen en in open velden moeten slapen.Er zijn nieuwe tenten nodig, sanitaire voorzieningen, schoon water en flesvoeding voor baby’s. De nood in het tijdelijke kamp is hoog, de voorzieningen slecht en de hulpmiddelen schaars. De chaos is groot, en door de coronacrisis is hulp bieden extra ingewikkeld.

Help nu 

Donateurs zoals jij zorgen ervoor dat deze kinderen fatsoenlijk onderdak krijgen. Dat ze zorg, bescherming en psychosociale hulp krijgen. Jij helpt hen overleven in deze noodsituatie, en geeft ze een kans voor de toekomst.  

Mogen we op jouw onmisbare steun rekenen? Alvast bedankt!  

Veel gestelde vragen

 • Ja, natuurlijk kan dat. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Lees verder

 • We zetten ons noodhulppersoneel in om onze partners ter plaatse te helpen. De bescherming van en onderdak voor de meest kwetsbare kinderen is onze topprioriteit. 
   
  We hebben het familiecentrum (TAPUAT-centrum) nabij het kamp Moria omgevormd tot een tijdelijk onderkomen terwijl we aan alternatieve maatregelen werken. We werken nauw samen met het ministerie van Migratie en Asiel, het speciaal secretariaat voor alleenreizende minderjarigen, IOM, UNHCR en andere lokale partners.