Maak meer impact voor nu én morgen

Over de hele wereld maken we het verschil in het leven van kinderen. In ons Impact Report lees je precies hoe. Vorig jaar reageerden we op meerdere grote rampen. Met noodhulp én hulp voor de lange termijn.

En dat blijft hard nodig. Denk aan de extreme droogte in de Hoorn van Afrika of de cholera-uitbraken in tientallen landen. We blijven helpen. Om kinderen een betere toekomst te geven. Help mee en maak nog meer impact!

  • Elke dag maken we een blijvend verschil in het leven kinderen over de hele wereld. Dat doen we door noodhulp te verlenen én hulp te bieden voor de lange termijn. Impact maken noemen we dat, omdat we met onze hulp een blijvend verschil kunnen maken. Zodat kinderen een betere toekomst krijgen. Daarom heet ons jaarverslag Impact Report.

  • Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

  • Ja, natuurlijk kan dat. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Lees verder