Alles op alles voor ieder kind

UNICEF is er om kinderen te helpen; voor, tijdens en na een ramp

Ook in 2022 is structurele hulp en noodhulp noodzakelijk voor miljoenen kinderen! Zoals voor Oekraïense kinderen en kinderen in de Hoorn van Afrika die te maken hebben met een opeenstapeling van crises. In sommige landen zijn de noden in 40 jaar nog niet zo hoog geweest.  

Daarom bieden we, ook nu, volop hulp in de 155 landen waar UNICEF structureel aanwezig is. Met noodhulp ter plekke, voedselhulp, onderwijs en vaccinaties. Ook in 2022 zetten we alles op alles om kinderen te helpen. Uw steun is hierbij van onschatbare waarde.

Met uw (extra) gift kunnen wij hulp blijven bieden en écht verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen. 

 • UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. 

  Gezondheidszorg
  We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen.

  Water, toiletten en hygiëne
  Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne.

  Voeding
  In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen, therapeutische melk en calorierijke voeding.

  Kinderbescherming
  We zorgen voor veilige plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen en geregistreerd als ze hun ouders of verzorgers kwijt zijn. Kinderen kunnen in deze 'Child Friendly Spaces' ook spelen en psychosociale begeleiding krijgen.

  Onderwijs
  Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties (tijdelijke) scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen.

 • In het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood komen we direct in actie om hulp en verlichting te bieden. Dit lukt ons juist omdat UNICEF een grote wereldwijde organisatie is en we de situatie ter plekke goed kennen. We werken per slot van rekening overal ter wereld. 

 • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: mede dankzij jouw steun gaat 90 procent van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1960 nog 48 procent was. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's.

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs!