Vader en kinderen in de puin na aardbeving - UNICEF-UNI433686-Senna-AFP

Help kinderen in nood

Geweld in Soedan, de storm in Libië of een verwoestende aardbeving, zoals die in Marokko. Het zijn enkele voorbeelden van schrijnende, onvoorspelbare noodsituaties met grote gevolgen en hoge noden.

Kinderen het meest kwetsbaar

Bij een ramp zijn het kinderen die het meest getroffen worden. En hoe moeilijk en onvoorspelbaar de situatie ook is: waar een kind in nood is, komen wij in actie. Te allen tijde hebben zij voeding, water, zorg en onderwijs nodig en moeten ze worden beschermd tegen geweld, misbruik en uitbuiting.  

 • UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. 

  Gezondheidszorg
  We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen.

  Water, toiletten en hygiëne
  Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne.

  Voeding
  In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen, therapeutische melk en calorierijke voeding.

  Kinderbescherming
  We zorgen voor veilige plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen en geregistreerd als ze hun ouders of verzorgers kwijt zijn. Kinderen kunnen in deze 'Child Friendly Spaces' ook spelen en psychosociale begeleiding krijgen.

  Onderwijs
  Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties (tijdelijke) scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen.

 • In het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood komen we direct in actie om hulp en verlichting te bieden. Dit lukt ons juist omdat UNICEF een grote wereldwijde organisatie is en we de situatie ter plekke goed kennen. We werken per slot van rekening overal ter wereld. 

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs!