Help de Rohingya-kinderen

Een tweede ramp voor Rohingya-kinderen 

Sinds 25 augustus 2017 zijn Rohingya-families massaal uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. Ruim 700.000 mensen leven daar in vreselijke omstandigheden. De situatie wordt nóg erger nu het moessonseizoen is aangebroken. 

Rohingya-kinderen staan letterlijk in de modder door de moessonregens. In het getroffen gebied valt op dit moment tien keer zoveel regen dan in de natste maand in Nederland. Huizen storten in, hulpposten raken beschadigd, maar vooral dreigen door het stilstaande water ziektes uit te breken. Om kinderen te helpen overleven, hebben we nu je steun nodig.

 • Sinds 25 augustus 2017 zijn Rohingya-families massaal van Myanmar naar Bangladesh gevlucht. Ruim 700.000 mensen leven daar in vreselijke omstandigheden in vluchtelingenkampen. Doordat het moessonseizoen is aangebroken, wordt de situatie nog erger. Cyclonen en zware regens veroorzaken overstromingen en landverschuivingen, waardoor huisvesting en hygiëne in de vluchtelingenkampen nog verder verslechteren. Het gevaar op het uitbreken van besmettelijke ziektes is levensgroot. UNICEF is ter plaatse om noodhulp te geven, maar heeft geld nodig om al deze hulp te kunnen financieren. Daarom vragen wij Nederland om giften.

 • De Rohingya zijn een etnische minderheid in Myanmar. Ze worden door de regering van Myanmar echter niet erkend als een van de etnische groepen in het land. Het conflict tussen de regering en de Rohingya gaat ver terug. Meerdere malen liep dit uit op geweld. Op 25 augustus 2017 bereikte het conflict een nieuw dieptepunt: honderdduizenden Rohingya moesten huis en haard verlaten. Een groot aantal van hen vluchtte - over land en zee - naar buurland Bangladesh. Meer dan de helft van de vluchtelingen is kind.

 • Voornamelijk in kampen rondom de stad Cox’s Bazar in Bangladesh. Hier stonden voor het oplaaien van het conflict ook al kampen waar Rohingya-vluchtelingen verbleven. De huidige ontwikkelingen hebben hun situatie nog schrijnender gemaakt. Het dichtbevolkte en arme Bangladesh kan de enorme toestroom van vluchtelingen maar nauwelijks aan.

 • Heftige moessonregens veroorzaken overstromingen en landverschuivingen. De onderkomens van de Rohingya zijn daar niet tegen bestand. Bovendien maakt het slechte weer de hygiënische omstandigheden in de kampen nog slechter, waardoor kinderen makkelijk ernstig ziek kunnen worden. Ook bestaat het gevaar dat de weinige voorzieningen die zijn opgebouwd door de wind en het water worden vernield.

 • Omdat we al in Cox's Bazar aanwezig zijn, hebben we ons al zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de moessonperiode. In deze noodsituatie richten we ons vooral op:

  • de zorg voor schoon water
  • het uitdelen van ORS, dat uitdroging als gevolg van diarree voorkomt
  • het herstellen van medische hulpposten
  • de zorg voor therapeutische voeding, om te voorkomen dat kinderen ondervoed raken
  • het uitdelen van hygiënekits


  Ook de toegang tot spoedeisende zorg en medicijnen moet snel worden geregeld, zodat we de verspreiding van ziektes kunnen voorkomen. 

Help de Rohingya-kinderen nú

Met de giften die we krijgen, zorgen we voor schoon water, medische hulp en bescherming. Help mee! Met bijvoorbeeld 56 euro kunnen 80 kinderen een ORS-behandeling krijgen, dat uitdroging door diarree voorkomt.

Bedankt voor je hulp

Alvast zeer bedankt voor je gift!