Help de kinderen in de Hoorn van Afrika

Driedubbele crisis

Klimaatverandering, conflicten en voedselschaarste zorgen in de Hoorn van Afrika voor een van de ergste noodsituaties in 40 jaar.

 • Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere droogte. Oogsten mislukken en vee sterft. Hierdoor ontstaan voedseltekorten.
 • Deze voedselcrisis wordt verergerd door de oorlog in Oekraïne. Veel tarwe komt uit deze regio en de prijzen van tarwe stijgen snel.
 • De aanhoudende conflicten in de regio zorgen ervoor dat veel mensen hun huis ontvluchten op zoek naar veiligheid en bescherming.
 • In de Hoorn van Afrika hebben 20 miljoen kinderen hulp nodig. Als de regenval uitblijft zoals voorspeld, zullen de aantallen nog verder toenemen. Geschat wordt dat ongeveer 2 miljoen kinderen in 2023 zo ernstig ondervoed zullen zijn dat ze zonder behandeling zullen overlijden. Ondervoeding is niet alleen levensgevaarlijk op het moment dat het voorkomt, maar kan ook daarna permanente schade veroorzaken aan de groei en mentale ontwikkeling van een kind.    

  Door de driedubbele crisis gaan er bovendien minder kinderen naar school wat leidt tot grote leer- en leefachterstanden bij deze kinderen en een grotere kans op uitbuiting, verwaarlozing en geweld. Sinds 2021 is het aantal kindhuwelijken met 119 procent gestegen in sommige regio’s die worden geraakt door de droogte. 

  • We zetten mobiele gezondheids- en voedingsteams in om acuut ondervoede kinderen tijdig te identificeren en behandelen, bijvoorbeeld met therapeutische voeding zoals Plumpy’Nut.  
  • We verstrekken veilig drinkwater, in combinatie met voorlichting over het belang van veilig drinkwater.  
  • We zorgen voor onderwijs voor kinderen die niet meer naar school gingen, en voorkomen dat nog meer kinderen van school gaan.  
  • We verstrekken financiële bijstand (cash transfers) om families te helpen overleven en te kunnen voldoen aan hun basisbehoeften.  
  • We trainen zorgverleners in het verlenen van levensreddende gezondheidszorg. Ook geven we psychosociale zorg aan kwetsbare kinderen en bieden we hulp voor gezinshereniging. 

  Wat betreft lange termijn oplossingen zet UNICEF zich in op de volgende manieren:

  • We maken de toegang tot veilig drinkwater klimaatbestendig door het boren van diepere waterbronnen en het bouwen van zanddammen.  
  • We pleiten voor sociale beschermingsprogramma’s en financiële bijstand waar families langduriger een beroep op kunnen doen.  
  • We versterken monitorings- en waarschuwingssystemen waarmee klimaat- en milieurisico’s beter en eerder in kaart kunnen worden gebracht.
 • De Hoorn van Afrika is in toenemende mate afhankelijk geraakt van de import van graan uit Rusland en Oekraïne. Ook Soedan is voor een groot deel afhankelijk van tarwe-import uit de Zwarte Zee regio. Het conflict in Oekraïne verstoort deze import, omdat bevoorradingslijnen worden geblokkeerd en omdat de landbouwproductie in Oekraïne in gevaar komt. De prijzen van onder andere brood en tarwemeel bereiken steeds nieuwe records. Rusland en Oekraïne zijn ook goed voor 53 procent van de wereldhandel in zonnebloemolie en zaad. Ook deze aanvoerlijnen zijn geblokkeerd en in delen van Oekraïne komt de landbouwproductie in gevaar.

 • UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. 

  Gezondheidszorg
  We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen.

  Water, toiletten en hygiëne
  Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne.

  Voeding
  In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen, therapeutische melk en calorierijke voeding.

  Kinderbescherming
  We zorgen voor veilige plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen en geregistreerd als ze hun ouders of verzorgers kwijt zijn. Kinderen kunnen in deze 'Child Friendly Spaces' ook spelen en psychosociale begeleiding krijgen.

  Onderwijs
  Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties (tijdelijke) scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen.

 • In het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood komen we direct in actie om hulp en verlichting te bieden. Dit lukt ons juist omdat UNICEF een grote wereldwijde organisatie is en we de situatie ter plekke goed kennen. We werken per slot van rekening overal ter wereld. 

Wat doet UNICEF

UNICEF helpt families en kinderen in deze stille ramp en breidt haar levensreddende noodhulp in de regio uit. We zijn ter plaatse in Ethiopië, Kenia en Somalië en we zorgen ervoor dat ernstig ondervoede kinderen behandeld worden.

Maar noodhulp alleen is niet genoeg. Voor de lange termijn zijn er ook dringend oplossingen nodig en hier werken we als UNICEF ontzettend hard aan door het aanleggen van duurzame en klimaatbestendige watervoorzieningen en zanddammen. Jouw hulp is hierbij van levensbelang.

Online doneren gaat eenvoudig en snel 

Kinderen in de Hoorn van Afrika hebben onze hulp nodig, nu en in de toekomst. Alleen samen kunnen we structureel het verschil maken en deze kinderen een betere toekomst bieden. Help jij mee?