Help gevluchte kinderen

De helft van vluchtelingen is kind, miljoenen kinderen zijn op dit moment op de vlucht. Met slechts de kleren die ze aanhadden, zitten veel van hen nu in tentenkampen. Hun toekomst is in gevaar.

Er is een groot tekort aan fondsen om iedereen te kunnen helpen. We doen wat we kunnen. Hulp is dringend nodig. Samen met jou kunnen we kinderen helpen aan schoon water, medische zorg en warme kleding en hen de kans geven hun ervaringen te verwerken. Help nu mee!

 • De regels voor de besteding van het geld dat UNICEF ontvangt zijn erg strikt en worden streng nageleefd. Een uitgebreide verantwoording vind je in ons jaarverslag.

 • Het aantal kinderen op de vlucht was in 2015 twee keer hoger dan in 2005. Dat komt vooral door de conflicten in Syrië en Afghanistan. Bijna de helft van alle gevluchte kinderen komt daar vandaan.

  Turkije is gastland van het grootste aantal vluchtelingen en zeer waarschijnlijk van het grootste aantal gevluchte kinderen in de wereld. Als het om relatieve aantallen gaat, staat Libanon op de eerste plaats. Ongeveer één op de vijf mensen in dit land is vluchteling.

  Steeds meer kinderen reizen alleen. In 2015 vroegen ruim 100.000 alleenreizende minderjarigen asiel aan in 78 landen. Dat is drie keer zoveel als in 2014.

  Van alle kinderen op de vlucht lopen alleenreizende kinderen het grootste risico op uitbuiting en misbruik door bijvoorbeeld mensensmokkelaars en mensenhandelaren.

 • Samen met lokale organisaties en maatschappelijk werkers helpen we gezinnen op de vlucht en in kampen. Ook de lokale bevolking krijgt hulp van UNICEF.

  We helpen gezinnen bij de grensovergangen en registratiecentra.

  Dit doen we onder andere door:

  • het uitdelen van water, 'high-energy' biscuits en dekens bij grensovergangen;
  • het opzetten van een 'child-friendly space' bij registratiecentra: een plek waar kinderen veilig en onder toezicht kunnen spelen, terwijl hun ouders de registratie afhandelen. Ook delen we daar water en eten uit;
  • bij overheden te pleiten voor de bescherming van vluchtelingen en voor correcte procedures.
    

  Gezinnen in vluchtelingenkampen in Jordanië, Turkije en Irak helpen we met:

  • Schoon drinkwater
  • Gezondheidszorg
  • Inentingscampagnes tegen mazelen en polio
  • Screenen op ondervoeding
  • Onderwijs
  • Psychosociale hulp
  • Kinderbescherming
 • We houden de vluchtelingenstroom in Europa goed in de gaten. In de landen waar vluchtelingen asiel aanvragen zit UNICEF ook niet stil:

  • we monitoren de opvang van kinderen die in deze landen aankomen;
  • doen aanbevelingen om de opvang kindvriendelijk te maken;
  • lobbyen voor betere en snellere asielprocedures waarin het belang van het kind centraal staat;
  • staan in voortdurend contact met immigratieautoriteiten en opvangorganisaties.