Musa

Geef kinderen een eerlijke kans op onderwijs

In Nederland starten kinderen na de zomervakantie weer met school. Maar wereldwijd missen 293 miljoen kinderen deze kans doordat zij geen toegang hebben tot onderwijs. Hierachter schuilen dilemma's, zoals ouders die gedwongen worden tot moeilijke keuzes, zoals het moment van teruggaan naar school na een natuurramp.  

UNICEF gaat voor een toekomst waarin onderwijs dilemma’s niet meer spelen. Want ieder kind verdient een eerlijke kans om naar school te gaan.

 • Wereldwijd gaan er 293 miljoen kinderen niet naar school. Dit heeft verschillende oorzaken, van conflicten en armoede tot aan natuurrampen waardoor scholen verwoest zijn. UNICEF zet zich in voor deze kinderen, door noodonderwijs te bieden als er zich een ramp heeft voor gedaan, door een veilige plek te bieden in conflict gebieden zodat onderwijs door kan gaan of door e-learning modules aan te bieden in afgelegen dorpen.

 • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: mede dankzij jouw steun gaat 90 procent van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1960 nog 48 procent was. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater.

 • Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

 • Bij noodhulp denk je vast aan water, voeding en medicijnen. Ondanks dat deze zeker in het rijtje van noodhulp thuishoren, plaatsen wij onderwijs daarbij. Onderwijs is namelijk méér dan leren. Door onderwijs hebben kinderen in een noodsituatie ook een veilige plek om te leren en spelen en een gezonde schoolmaaltijd.  

  Wat we doen voor direct resultaat: 

  • We repareren kapotte schoolgebouwen of zetten tijdelijke onderwijstenten neer.  
  • We zorgen in een crisissituatie voor lesmateriaal zoals rugzakken, pennen en schriften.   
  • We zorgen voor menstruatiepakketten en sanitaire voorzieningen op scholen. 

  Maar uw donatie kunnen we nog verder gaan.  
  Dit doen we voor de toekomst:  

  • We adviseren overheden over het bereiken van kinderen die niet naar school gaan en bijvoorbeeld het verbeteren van het curriculum.  
  • We pleiten voor inclusief onderwijs.  
  • We trainen leraren in lesmethodes zodat ze bijvoorbeeld beter worden in digitaal lesgeven.  
  • We helpen om schoolgebouwen te maken die weerbaarder zijn tegen natuurrampen.  
  • We ondersteunen overheden om kinderen die gevlucht zijn, zo snel mogelijk te laten instromen in het regulier onderwijs.  
  • We lobbyen voor meer onderwijsbudget. 
 • Jouw donatie is een bijdrage voor nu én voor morgen. Want met deze bijdrage zorg je voor noodhulp én structurele hulp. Je zorgt voor directe opvang én dat school gewoon door kan blijven gaan. En dat maakt jouw donatie nóg krachtiger. Jouw donatie maakt een wereld van verschil.