Doneer voor veiligheid aan kinderen in nood.

Onderwijs is méér dan alleen leren

De helft van alle vluchtelingenkinderen wereldwijd gaat niet naar school. Dit is een ongekend aantal, waarvan elk cijfer staat voor een kind met een verminderd toekomstperspectief. Want zonder onderwijs is er geen ontwikkeling. Een verminderde kans op ontsnappen aan armoede of gelijke kansen. En geen kans op een veilige plek om te leren en te spelen. Onderaan de streep is onderwijs namelijk méér dan alleen leren.

 • Wat doet UNICEF in landen met gebrekkig onderwijs

  UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. We werken aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De meest kwetsbare groepen (zoals meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met een handicap en kinderen die in conflictgebieden leven) krijgen extra aandacht.  

  We werken samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf. Daarbij leggen we de focus meer dan voorheen op de kwaliteit van onderwijs. Hiermee draagt UNICEF bij aan het behalen van SDG 4. Ook is UNICEF partner in de Work No Child's Business alliantie. Deze alliantie zet zich in om alle kinderen toegang te verschaffen tot onderwijs, als effectieve strategie om kinderarbeid tegen te gaan. 

 • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: mede dankzij jouw steun gaat 90 procent van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1960 nog 48 procent was. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's. 

 • UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is.  

  Gezondheidszorg
  We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen. 

  Water, toiletten en hygiëne
  Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne. 

  Voeding
  In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen, therapeutische melk en calorierijke voeding. 

  Kinderbescherming
  We zorgen voor veilige plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen en geregistreerd als ze hun ouders of verzorgers kwijt zijn. Kinderen kunnen in deze 'Child Friendly Spaces' ook spelen en psychosociale begeleiding krijgen. 

  Onderwijs 
  Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties (tijdelijke) scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen. 

 • UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven overal in de wereld hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we snel in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs! 

Geef kinderen als Ahmed veiligheid

Dankzij UNICEF krijgt Ahmed uit Jemen nu noodonderwijs. Opgezette tenten fungeren als school voor hem en de andere gevluchte kinderen. Tussen alle herinneringen aan geweld heeft hij nu een plek waar hij veilig kan leren en spelen.

Maar het blijft niet bij het verhaal van Ahmed. Er zijn wereldwijd kinderen in nood die niet naar school gaan. En waar een kind in nood is, komen wij in actie. Dit kunnen wij niet zonder jou! Samen kunnen wij alles op alles zetten om meer kinderen als Ahmed te helpen. In welke situatie dan ook.