Help de kinderen in Afghanistan

Help jij de kinderen in Afghanistan?

Sinds de machtsovername in het land zijn 13 miljoen kinderen in Afghanistan in een schrijnende humanitaire situatie terechtgekomen. Het land is in diepe crisis en dat raakt de kinderen in Afghanistan ongekend hard. De economie ligt stil en de gezondheidszorg staat op instorten. Geschat wordt dat bijna de helft van de bevolking de komende maanden grote moeite zal hebben om aan voldoende eten te komen. Als er niks verandert in de situatie, lopen minstens 1 miljoen kinderen het gevaar te overlijden aan acute ondervoeding. En daar komt een verhoogd risico op te voorkomen ziektes als longontsteking, mazelen, diarree nog eens bij.

Grote zorgen

Het is een onmogelijke situatie, waar onze collega’s zich grote zorgen om maken. Afghanistan was voor deze uitbarsting van geweld al het meest onveilige land om in op te groeien. Sommige ouders doen een wanhoopspoging om het hoofd boven water te houden. Kindhuwelijken en risico op kinderarbeid nemen daardoor toe. Het verbod op onderwijs aan meisjes op middelbare scholen treft meer dan 1 miljoen meisjes en betekent voor hen een groter risico op uitbuiting en misbruik.

Laat Afghaanse kinderen niet in de steek

UNICEF-medewerkers laten de kinderen in Afghanistan niet aan hun lot over. Wij zijn en blijven in Afghanistan om de kinderen te helpen. Jouw steun is daarbij dringend nodig. Mede dankzij jouw gift kunnen wij alles op alles zetten om kinderen te helpen overleven en kunnen wij hen zo goed mogelijk beschermen tegen uitbuiting, misbruik en geweld. Met jouw hulp zorgen we voor voeding, medische zorg en schoon drinkwater. Alvast enorm bedankt namens de kinderen!

Online doneren gaat snel en eenvoudig

Met jouw gift kan UNICEF direct kinderen in nood helpen. Alvast bedankt voor je steun!

 • Jazeker. We zijn al meer dan 70 jaar actief in Afghanistan en UNICEF blijft in elke regio van het land aanwezig om de hulp te bieden die zo ontzettend hard nodig is.  

  De rol van de VN en UNICEF is onmisbaar in het toegankelijk houden van basisvoorzieningen, maar ook in het voorkomen van geweld en en het uitbuiten van kinderen.   

  UNICEF schaalt de hulpverlening op, maar daarvoor is wel toegang tot alle gebieden nodig. We roepen daarom alle partijen in het conflict op om hulporganisaties veilige en ongehinderde toegang te verlenen.  

 • Door jaren van droogte, conflict, corona, economische achteruitgang en uiteraard ook de huidige situatie heerst er enorm veel armoede in Afghanistan. Aan het begin van dit jaar hadden bijna 10 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig, en dat getal zal alleen nog maar oplopen. De helft van de bevolking, ongeveer 22 miljoen Afghanen, heeft niet voldoende voedsel tot hun beschikking. Eten is simpelweg onbetaalbaar geworden. Zo’n 3,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar lopen risico op ernstige ondervoeding. UNICEF levert levensreddende voeding, gezondheidszorg, vaccinaties, schoon drinkwater en helpt kwetsbare gezinnen, zoals alleenstaande moeders met kinderen, die het zwaarst lijden onder de situatie. Ook helpt UNICEF met onderwijs en kinderbescherming.  

 • De kinderen in Afghanistan hebben dringend hulp nodig. UNICEF roept daarom alle partijen in het conflict op om hulporganisaties veilige en ongehinderde toegang te verlenen. UNICEF is een neutrale organisatie, wat betekent dat we geen partij kiezen maar alles op alles zetten om kinderen te helpen. Daarvoor is het ook nodig om met de Taliban in gesprek te gaan over de toegang tot gebieden en voortzetting van hulp. 

 • De situatie van Afghaanse kinderen was voor de machtsovername in 2021 al enorm zorgelijk. Meer dan de helft van de Afghaanse bevolking leeft in armoede, waarvan kinderen en jongeren (0-17 jaar) het armst zijn.  

  De gevolgen van de recente ontwikkelingen zijn voor de kinderen in Afghanistan enorm. Het land is in crisis en ondanks dat kinderen daar geen aandeel in hebben gehad, worden zij het hardst geraakt. Toegang tot schoon water, medische zorg, voeding en onderwijs zijn niet meer vanzelfsprekend. Kinderen raken ernstig ondervoed en lopen door de schrijnende armoede een groot risico op uitbuiting en kindhuwelijken. Met de toenemende armoede en verslechterde positie van meisjes en vrouwen, worden kinderen vaker uitgehuwelijkt. Ook kan het aantal gevallen van kinderarbeid toenemen, net als de rekrutering van kinderen door gewapende groepen, en van migratie om aan het geweld en de armoede te ontkomen. Internationale hulp is ontzettend hard nodig.  

 • Op dit moment mogen meisjes vanaf groep 8 niet naar school in Afghanistan. UNICEF is teleurgesteld dat de autoriteiten meisjes in het voortgezet onderwijs blijven verbieden om hun opleiding te hervatten. We zullen blijven pleiten voor onderwijs voor alle kinderen in Afghanistan, jongens en meisjes.  

  Het verbod op onderwijs aan meisjes op middelbare scholen treft meer dan 1 miljoen meisjes in Afghanistan. De beslissing brengt niet alleen de opleiding en het levensonderhoud van generaties meisjes in gevaar, maar bezorgt hen ook een groter risico op uitbuiting en misbruik, waaronder kinderhandel, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken.  

  Tegelijk zien we tal van lokale initiatieven om ervoor te zorgen dat meisjes blijven leren. UNICEF ondersteunt deze op een aantal manieren. Van afdrukken en het distribueren van 38 miljoen schoolboeken en het bouwen van toiletten op scholen tot het opleiden van 1.200 vrouwelijke leraren. Daarnaast onderzoeken we andere manieren van onderwijs, bijvoorbeeld door financiële steun aan kleinschalige onderwijsinitiatieven en lessen op tablets, radio of tv. 

 • Met de opbrengst van donaties wil UNICEF zoveel mogelijk kinderen helpen met onder meer schoon water, medische zorg en bescherming. Zo vervoeren we schoon water door het hele land, verspreiden we hygiënepakketten met onder meer zeep, geven we ernstig ondervoede kinderen kant-en-klaar therapeutisch voedsel, behandelen we kinderen tegen uitdroging bij diarree, en gaan we door met het vaccineren van baby’s en jonge kinderen. 

  Daarnaast blijft UNICEF zich inzetten voor toegang tot onderwijs voor alle kinderen. De situatie in Afghanistan is op dit moment ongelooflijk moeilijk voor kinderen. Maar UNICEF is en blijft in Afghanistan om hulp te bieden. Zo kunnen we nog steeds duizenden meisjes laten leren, er hard aan werken om polio uit te roeien en voorkomen dat kinderen sterven aan ondervoeding.  

 • Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

 • Ja, natuurlijk kan dat. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Lees verder