Schenkingsvrijstelling

Wij geloven in kinderen, wij geloven in de toekomst. Daarom willen wij alle kinderen de best mogelijke start in het leven geven en zorgen dat zij gezond en veilig opgroeien. U kunt daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap, maar bij leven kunt u ook profiteren van een schenkingsvrijstelling.

Schenkingsvrijstelling

Met een schenkingsvrijstelling schenkt u zonder belasting te betalen, dat kan wanneer u onder de grens van de schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst blijft.

Voor 2017 is er een algemene vrijstelling € 2.129. Dat betekent dat u vrij bent het bedrag te schenken aan wie u maar wilt, zonder dat u daarover belasting hoeft te betalen. Dat kan aan een van uw (klein)kinderen zijn, familie, vrienden, of bijvoorbeeld UNICEF.

Kinderen en pleegkinderen mogen elk jaar een bedrag belastingvrij ontvangen van hun ouders. Het bedrag van € 5.320 geldt per kind. De vrijstelling geldt per schenker en per ontvanger.

Wilt u meer lezen over de schenkingsvrijstelling? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

De meest besproken onderwerpen:

  • Levenstestament
  • Schenkbelasting
  • Nalaten aan een goed doel
  • Nalatenschap

Persoonlijk advies

‘Wilt u weten wat uw nalatenschap voor kinderen wereldwijd kan betekenen? Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament, of wilt u hierover geheel vrijblijvend van gedachten wisselen? Ik neem graag de tijd om met u over uw wensen te praten. Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij uw keuzes en er volledig achter staat.’

Annemarie Blok

Relatiemanager nalatenschappen

nalaten@unicef.nl

088 444 96 50