Actievoorwaarden STUUR EEN PAKKET VAN UNICEF

Voor deze actie van UNICEF Nederland gelden de volgende voorwaarden:

 1. STUUR EEN PAKJE (hierna: de 'Actie') wordt georganiseerd door UNICEF Nederland.
 2. Organisaties (hierna: 'Deelnemer' of 'Deelnemers') kunnen deelnemen aan de actie. 
 3. De Actie werkt als volgt:

  a. Deelnemer selecteert op www.unicef.nl/giften-zakelijk/cadeau een pakket voor kinderen op de vlucht in Libanon, Syrië of Jordanië. In deze webshop kun je UNICEF-pakketten symbolisch cadeau geven. Daarmee bedoelen we dat je het product niet fysiek toegestuurd krijgt, en ook wordt het product niet één op één bij een kind afgeleverd. UNICEF gebruikt het totaal aan donaties om kinderen te beschermen. We geven díe producten waaraan op dat moment het meeste behoefte is, en daar waar ze het hardst nodig zijn. Zo spelen we optimaal in op actuele omstandigheden. Productfotos en -beschrijvingen komen mogelijk niet exact overeen met de uiteindelijke gift.

  b. Deelnemer betaalt het bedrag in het winkelmandje. Hij kan vervolgens via een door UNICEF verleende link de reis volgen van een van de vele pakketten van UNICEF. Niet elk individueel pakket wordt gevolgd. De webpagina waar deze link naar doorverwijst, ontvangt maximaal 5 updates over de reis van een product gedurende een meerweekse periode. Deze reis is waarheidsgetrouw, maar niet in real time, en gaat van start op het vermelde geefmoment. UNICEF wacht niet tot donaties binnen zijn, maar zet zich voortdurend in voor de bescherming van kinderen. Hulp is vaak levensreddend en kan dus niet wachten. In veel gevallen wordt hulp op gang gebracht op basis van calculaties en mogelijk gemaakt door voorinvesteringen. Daarnaast worden vanwege privacyregels niet alle ontvangers van hulpgoederen in beeld gebracht. UNICEF brengt alleen kinderen in beeld die daarvoor toestemming hebben gegeven.

  c. Deelnemer krijgt de mogelijkheid aan derden  (medewerkers, relaties, etc.) het pakket cadeau te geven door middel van een PDF-giftcertificaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit giftcertificaat kan worden geprint of digitaal worden gedeeld. Op deze manier kan deelnemer zijn gift bekendmaken en updates van de reis van het pakket delen met de ontvangers van de pdf.

  d. Derden die het giftcertificaat van de deelnemer ontvangen, kunnen zich via de link in het certificaat aanmelden voor (e-mail) updates over de reis van een pakket.
   
 4. Deelname aan de Actie start op het moment waarop deelnemer het bedrag heeft overgemaakt, of akkoord is gegaan met facturatie.
   
 5. Door deel te nemen aan de Actie verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Voorwaarden.
   
 6. Verkregen gegevens worden door UNICEF Nederland volgens het Privacy Statement van UNICEF Nederland behandeld. Dat betekent bij deze Actie dat gegevens uitsluitend ten behoeve van de Actie door UNICEF Nederland gebruikt zullen worden.
   
 7. Mochten er tussentijds wijzigingen zijn van de Actie, dan plaatst UNICEF Nederland hierover informatie op www.unicef.nl. Dat geldt ook in het geval van een voortijdige beëindiging van de Actie, of als de actievoorwaarden veranderen. 
   
 8. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing.