Actievoorwaarden KIES JE PAKJE

Voor deze actie van UNICEF Nederand gelden de volgende voorwaarden:

 1. KIES JE PAKJE (hierna: 'Actie') wordt georganiseerd door UNICEF Nederland.
 2. Iedereen (hierna: 'Deelnemer' of 'Deelnemers') kan deelnemen aan de actie.
 3. De Actie loopt van 16 november 2020 tot en met 31 januari 2021
 4. De Actie werkt als volgt:

  a. Deelnemer selecteert in de webshop www.unicef.nl/pakje een pakje voor kinderen op de vlucht in Libanon, Syrië, of Jordanië (warme kleding, dekens, School-in-a-box, Sport & Spelkit, medicijnen). In deze webshop kun je pakjes symbolisch cadeau geven. Daarmee bedoelen we dat je het product niet fysiek toegestuurd krijgt, en ook wordt het product niet één op één bij een kind afgeleverd. UNICEF gebruikt het totaal aan donaties om kinderen te beschermen. We geven díe producten waaraan op dat moment het meeste behoefte is, en daar waar ze het hardst nodig zijn. Zo spelen we optimaal in op actuele omstandigheden. Productfotos en -beschrijvingen komen mogelijk niet exact overeen met de uiteindelijke gift.

  b. Deelnemer betaalt het bedrag in het winkelmandje en vinkt aan of hij op de hoogte gehouden wil worden van een reis van een pakje. Deelnemer volgt de reis van een van de vele pakjes van UNICEF. Niet elk pakje wordt gevolgd.​ Indien aangevinkt ontvangt deelnemer wekelijks een e-mail (maximaal 5) met een update van een reis van een product. Deze reis is waarheidsgetrouw, maar niet in real time. UNICEF wacht niet tot donaties binnen zijn, maar zet zich voortdurend in voor de bescherming van kinderen. Hulp is vaak levensreddend en kan dus niet kan wachten. In veel gevallen wordt hulp op gang gebracht op basis van calculaties en mogelijk gemaakt door voorinvesteringen. Daarnaast worden vanwege privacyregels niet alle ontvangers van hulpgoederen in beeld gebracht. UNICEF brengt alleen kinderen in beeld die daarvoor toestemming hebben gegeven.

  c. Deelnemer krijgt de mogelijkheid iemand een pakje cadeau te doen via het uitprinten van een PDF. Aan beide zijn geen kosten verbonden.Deelnemer print de PDF zelf uit. 
   
 5. Deelname aan de Actie start op het moment waarop deelnemer het bedrag heeft overgemaakt.

 6. Door deel te nemen aan de Actie verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Voorwaarden.

 7. Verkregen persoonsgegevens worden door UNICEF Nederland volgens het Privacy Statement van UNICEF Nederland behandeld. Dat betekent bij deze Actie dat deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de Actie door UNICEF Nederland gebruikt zullen worden.

 8. Mochten er tussentijds wijzigingen zijn van de Actie, dan plaatst UNICEF Nederland hierover informatie op www.unicef.nl. Dat geldt ook in het geval van een voortijdige beëindiging van de Actie, of als de actievoorwaarden veranderen. 

 9. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing.