Recht op goed eten om goed te groeien

Alle kinderen hebben goed eten nodig om te groeien. Sterker nog, daar hebben ze recht op. Dit is ook opgenomen in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties in art. #24. Toch zijn er wereldwijd 149 miljoen kinderen chronisch ondervoed. 

149 miljoen

kinderen wereldwijd zijn chronisch ondervoed

45 miljoen

kinderen wereldwijd zijn acuut ondervoed

39 miljoen

kinderen wereldwijd hebben overgewicht

Onze droom: goede voeding voor ieder kind

Het is onze droom dat alle kinderen structureel goede voeding krijgen om zich geestelijk en lichamelijk optimaal te ontwikkelen. Door goede voeding groeien kinderen beter, hun schoolprestaties gaan omhoog en ze vergroten hun kans om later een baan te vinden. Zo bouwen ze niet alleen aan een beter bestaan voor zichzelf, maar ook aan die van hun eigen samenleving. Dit is de rol van UNICEF. Om ervoor te zorgen dat ieder kind gezonde voeding krijgt. Daar hebben ze immers recht op! 

Drie aandachtsgebieden

Met de verschillende voedings- en voorlichtingsprogramma’s helpen wij kinderen aan goed eten om goed te groeien. UNICEF ondersteunt bij chronische ondervoeding, acute ondervoeding en overgewicht.

Kinderen wachten op hun lunch op school in Koroko Foumasa in Ivoorkust. Door er sprinkels (voedzame vitamines en mineralen) aan toe te voegen, wordt het een gezonde maaltijd.

Wat is chronische ondervoeding?

Ongeveer 149 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar krijgen vaak wel genoeg voedsel binnen, maar moeten belangrijke voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen missen. Deze kinderen kunnen chronisch ondervoed raken. Dat is niet direct levensbedreigend, maar de gevolgen zijn ernstig en (vaak) onomkeerbaar. Ze blijven achter in de groei, of hun hersenen ontwikkelen zich onvoldoende. Daardoor presteren ze slechter op school en vinden ze later minder snel een goede baan. De kans dat chronisch ondervoede kinderen in armoede eindigen is groot. Bovendien hebben ze als ze ouder worden een grotere kans op medische problemen als diabetes en hart- en vaatziekten.

Een acuut ondervoed meisje uit Ivoorkust krijgt Plumpy'Nut pindapasta om aan te sterken.

Wat is acute ondervoeding?

Een acuut ondervoed kind is ernstig vermagerd en heeft een veel te laag gewicht voor zijn of haar lengte. Acute ondervoeding kan ontstaan als een kind plotseling een groot tekort heeft aan voedsel, of als de voedingswaarde ervan ineens erg laag is. Vaak komen beide voor in combinatie met een ziekte als diarree. Binnen acute ondervoeding maken we onderscheid tussen de gematigde en de ernstige variant. Bij gematigde acute ondervoeding hebben kinderen een ernstig verzwakt immuunsysteem, een grote kans op een ontwikkelingsachterstand en een grotere kans op overlijden. Een kind met ernstige acute ondervoeding is er nog slechter aan toe en zal sterven als het niet direct hulp krijgt. Wereldwijd zijn 49 miljoen kinderen acuut ondervoed.

We willen lichaamsbeweging op scholen stimuleren, kindermarketing voor snoep en ongezonde snacks inperken en belasting op ongezonde voeding invoeren. In Nederland werken we daarvoor samen in de alliantie ‘Stop kindermarketing ongezonde voeding’. 

Is overgewicht bij kinderen ook een probleem?

Jazeker. Steeds meer kinderen hebben overgewicht, zelfs kinderen jonger dan vijf jaar. Dit probleem komt overal voor, dus ook in armere landen. Sterker nog: 88 procent van het aantal kinderen jonger dan vijf jaar met overgewicht woont in lage- en middeninkomenslanden. Omdat deze landen vaak ook kampen met acute en chronische ondervoeding, kunnen de drie voedingsproblemen daar naast elkaar bestaan. 

Overgewicht heeft nogal wat gevolgen: een grotere kans op gezondheidsproblemen (nu en later), een negatief zelfbeeld, gepest worden en slechtere schoolprestaties. De oorzaken zijn divers: kinderen bewegen minder, door economische groei (en verstedelijking) is voedsel met veel vet en suiker voorhanden en reclames verleiden kinderen en ouders om ongezond eten en drinken te kopen. Unicef is onderdeel van de alliantie Stop kindermarketing. 

“Baba Gana woog drie weken geleden nog maar 3,5 kilo. Hij is dankzij UNICEF al 1,5 kilo aangekomen!”

Kore Jide, Nigeria