Actievoorwaarden Memory Game

Actievoorwaarden ‘het UNICEF memory spel’

Van 23 augustus tot en met 18 oktober 2022 loopt het UNICEF memory spel met winactie. Na deze periode blijft het spel nog online staan, maar kunnen er geen prijzen meer mee gewonnen worden. Deze winactie wordt georganiseerd door Stichting Nederlands Comité UNICEF (UNICEF Nederland)

1.       Concept van de winactie

UNICEF Nederland organiseert het UNICEF memory spel. Na het spelen van het spel kan er op de website van UNICEF Nederland worden aangemeld voor de winactie. De negen prijzen die te vergeven zijn worden verloot onder alle deelnemers. Wat het prijzenpakket precies inhoudt is een verrassing.

2.       Looptijd en timing prijsvraag

De winactie loopt tot en met 18 oktober 2022. Werknemers van UNICEF Nederland kunnen niet meedingen naar een prijs. Iedere persoon mag één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Reacties op de prijsvraag die na 18 oktober 2022 door UNICEF Nederland worden ontvangen komen niet meer in aanmerking voor één van de prijzen.

3.       Deelname aan de prijsvraag

Deelnemen aan de winactie kan uitsluitend door aan te melden op de daarvoor bestemde pagina op de website van UNICEF Nederland, na het meespelen aan het UNICEF memory spel. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de winactie. Deelname aan deze winactie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden in.

4.       Bepalen van de winnaars

UNICEF Nederland beoordeelt alle reacties op de prijsvraag en selecteert daar negen winnaars uit. Uitsluitend de winnaars ontvangen in november 2022 een mail. Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. De toegekende prijzen zijn niet om te wisselen voor geld of andere goederen of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen.

5.       Overige bepalingen

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze actievoorwaarden zijn voorzien, worden door UNICEF Nederland beoordeeld. UNICEF Nederland behoudt zich het recht de winactie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. UNICEF Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

6.       Privacy

Persoonsgegevens waar UNICEF Nederland door deze winactie toegang toe krijgt worden door UNICEF Nederland volgens de (AVG) privacywetgeving verwerkt. Dat houdt onder meer in dat de gegevens nooit zonder wettelijke grondslag aan derden worden verstrekt. Het privacy statement van UNICEF Nederland kan hier gevonden worden.