Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Van Kansarm naar Kansrijk

Jordanië

Jordanië is een baken van stabiliteit in het Midden-Oosten. Van oudsher is het land een safe haven voor vluchtelingen. Op dit moment worden honderdduizenden Syrische vluchtelingen opgevangen in kampen en gastgemeenschappen. Het Za’atari kamp is het bekendste voorbeeld, inmiddels wonen hier 80.000 mensen.

In en buiten de vluchtelingenkampen heeft UNICEF 'innovatielabs' opgezet, waar kinderen en jongeren technische en sociale vaardigheden leren. Anwar (14) en Dina (15) hebben een lamp ontwikkeld die is aangesloten op een powerbank. Zo kunnen de meisjes ook 's avonds huiswerk maken, wanneer er geen electriciteit is.

In en buiten de vluchtelingenkampen heeft UNICEF 'innovatielabs' opgezet, waar kinderen en jongeren technische en sociale vaardigheden leren. Anwar (14) en Dina (15) hebben een lamp ontwikkeld die is aangesloten op een powerbank. Zo kunnen de meisjes ook 's avonds huiswerk maken, wanneer er geen electriciteit is.

In en buiten de vluchtelingenkampen heeft UNICEF 'innovatielabs' opgezet, waar kinderen en jongeren technische en sociale vaardigheden leren. Anwar (14) en Dina (15) hebben een lamp ontwikkeld die is aangesloten op een powerbank. Zo kunnen de meisjes ook 's avonds huiswerk maken, wanneer er geen electriciteit is.

Stel je voor, het is oorlog in je land en je vlucht naar een land waar je wel veilig bent. Je woont in een tent, maar verwacht snel weer terug te kunnen naar huis. De oorlog duurt voort. Het vluchtelingenkamp groeit uit tot een kleine stad. En jij groeit op van een kind vol hoop en levensplannen tot adolescent met weinig toekomstperspectief.

Een generatie met potentie

UNICEF is er voor de kinderen die hun leven hebben moeten opbouwen in een vluchtelingenkamp. Ze hebben veel te verwerken, zo hebben deze jongens en meisjes vaak jarenlang onderwijs gemist. UNICEF wil dat alle kinderen en jongeren, of het nu in een vluchtelingenkamp is of daarbuiten, de ruimte hebben om zich te ontwikkelen, vaardigheden te leren en zich voor te bereiden op een studie en werk.

Een verloren generatie moet voorkomen worden. Dit is niet alleen van belang voor de kinderen en jongeren zelf, maar ook voor Jordanië, Syrië en de regio. Deze meisjes en jongens zijn de toekomst van het Midden-Oosten. Er schuilt een enorme potentie in deze generatie.

Het programma: de leiders van de toekomst

Eén van de grootste problemen in Jordanië is jeugdwerkloosheid. Jongeren missen de kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor een arbeidsmarkt die pijlsnel verandert. Daarom wil UNICEF adolescenten in Jordanië bereiken met innovatief onderwijs, zodat ze de volgende 21st century skills leren:

  • Tech skills - als het aan UNICEF Jordanië ligt leren adolescenten binnenkort technische, creatieve en innovatieve skills die belangrijk zijn voor de banen van de toekomst. Denk hierbij aan programmeren, het maken van producties voor creatieve en social media én het ontwerpen van interactieve (computer) games. Het doel: kinderen beter voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt.
  • Soft skills - bovenstaande skills zijn niet de enige vaardigheden die de volgende generatie nodig heeft. Potentiële werkgevers letten ook op zaken zoals zelfvertrouwen, creativiteit en de beheersing van de Engelse taal. Daarom wordt ook aandacht besteed aan deze zogenaamde soft skills.

Zowel tech skills als soft skills zijn hard nodig om de future leaders van de Tech industrie in de regio te ontwikkelen. UNICEF Jordanië heeft partnerships gesloten met een aantal bedrijven en organisaties: zij leiden de tech trainingen, en bieden stage en startersfuncties aan de jongeren die meedoen aan het programma.

“We are proud to take one serious step to join the global efforts towards supporting vulnerable children and young people and adopting related initiatives within our organizational culture”

CEO Zain Jordan (telecommunication company)
In het noorden van Jordanië heeft UNICEF samen met een startup een textiel productielijn opgezet waar jongeren en vrouwen worden getraind in het ontwerpen en maken van producten zoals tassen en kleding.

In het noorden van Jordanië heeft UNICEF samen met een startup een textiel productielijn opgezet waar jongeren en vrouwen worden getraind in het ontwerpen en maken van producten zoals tassen en kleding.

UNICEF's doelen

  • In vluchtelingenkampen, zoals Za’atari, worden innovation labs opgezet, waar 20.000 kinderen, adolescenten en jongeren hun creatieve skills en innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van UNICEF’s netwerk van ‘Makani centers’. Dit zijn kindvriendelijke plekken in vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen waar zowel Syrische kinderen als kwetsbare Jordaanse kinderen terecht kunnen om te spelen en te leren.
  • 80.000 adolescenten en jongeren in Jordanië krijgen een specifieke technische training om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze jongeren leren: te programmeren door middel van coding bootcamps, producties te maken voor creative en social media, websites en computer game te ontwerpen, onderzoek te doen en wetenschappelijke experimenten uit te voeren.
  • 50.000 jongeren worden begeleid bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. In het Za’atari kamp heeft UNICEF samen met startups een textielproductielijn opgezet. Jongeren en vrouwen volgen een training, de spullen die ze maken worden verkocht in en buiten de kampen waardoor ze een eigen inkomen kunnen verdienen.

We bereiken zowel Syrische als kwetsbare Jordaanse adolescenten met dit programma. Juist door deze twee groepen samen te brengen worden spanningen weggenomen en zorg je voor meer onderling begrip en betrokkenheid.

“Jongeren kunnen de geleerde vaardigheden direct gebruiken, ook straks buiten het kamp, als ze ervoor kiezen om terug te keren naar Syrië”

Robert Jenkins - Directeur van UNICEF Jordanië