Van een tehuis naar een thuis

Cambodja

Cambodja is een klein koninkrijk in Zuidoost Azië. Het is een geliefde bestemming onder backpackers en vrijwilligers. Cambodja is ook een land waar veel kinderen die in armoede opgroeien grote risico’s lopen. Kinderen worden verhandeld, verkocht of in kinderhuizen geplaatst – veel van deze kinderen worden gezien als weeskinderen, terwijl de meeste nog een levend familielid hebben.

Veel kinderen die in 'weeshuizen' wonen zijn helemaal geen wees.

Veel kinderen die in 'weeshuizen' wonen zijn helemaal geen wees.

Sinds 2005 is het aantal kinderhuizen in Cambodja enorm gestegen. Deze kinderhuizen zijn er voor kinderen zonder primaire verzorgers of wiens biologische ouders niet meer de zorg op zich kunnen nemen. Maar veel kinderen zijn in kinderhuizen terechtgekomen vanwege armoede, omdat ouders financieel niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Sommige kinderhuizen exploiteren zelfs het probleem van armoede door actief kinderen te werven uit arme families. Waar ouders denken dat hun kind meer kansen krijgt, dreigt er vaak een gevaar van (seksueel) misbruik, kinderarbeid en zelfs kinderhandel. De scheiding van de familie kan ook de sociale, fysieke, intellectuele en emotionele ontwikkeling van kinderen schaden.

Kinderen hebben het recht om op te groeien bij hun familie.

Wat doet UNICEF?

UNICEF pleit ervoor dat de kinderen in Cambodja op kunnen groeien in een veilige en stabiele omgeving. Bij voorkeur bij hun ouders of verzorgers, wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is in kleinschalige alternatieve opvang. Door samen te werken met de overheid wil UNICEF goede alternatieven voor kinderhuizen identificeren.

Daarnaast werkt UNICEF samen met lokale organisaties om meer bewustzijn te creëren bij de overheid, lokale gemeenschappen en toeristen omtrent kinderhuizen en ‘voluntourism’. De lokale organisaties worden ook aangestuurd om te monitoren of de kinderhuizen voldoen aan de nationale en internationale standaarden.

Wat willen we bereiken?

Samen met de Cambodjaanse overheid wordt een duurzaam kinderbeschermingssysteem opgezet. Er wordt gezocht naar alternatieven voor kinderhuizen (zoals financiële en sociale ondersteuning van arme gezinnen, kleinschalige opvangmogelijkheden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen).

Lokale autoriteiten, gemeenschappen en families worden voorgelicht over de risico’s die kinderen lopen wanneer ze niet bij hun familie, verzorgers of in hun eigen gemeenschap  opgroeien. Informatie wordt verstrekt over hoe ouders/verzorgers ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen veilig opgroeien en waar ze heen kunnen voor hulp. Donors en toeristen worden voorgelicht over de nadelige gevolgen voor kinderen die opgroeien in kinderhuizen en hoe dit voorkomen kan worden.

Gerelateerd aan dit onderwerp