Tussen hoop en vrees

Afghanistan

Afghanistan staat bovenaan de lijst van gevaarlijkste landen. Toch moesten vorig jaar bijna een half miljoen Afghanen gedwongen terugkeren, waarvan zo’n 1.700 alleenreizende kinderen. Deze kinderen zijn enorm kwetsbaar en lopen tijdens hun vlucht, maar ook bij terugkeer, allerlei risico’s. 

Een groep kinderen in een opvangkamp voor ontheemden in Afghanistan.

Een groep kinderen in een opvangkamp voor ontheemden in Afghanistan.

Een groep kinderen in een opvangkamp voor ontheemden in Afghanistan.

Terugkerende kinderen

Ondanks de onveiligheid en instabiliteit worden regelmatig Afghaanse kinderen teruggestuurd naar hun land. Terugkeerders lopen tegen allerlei obstakels aan en komen vaak in zorgelijke situaties terecht, maar toch is er weinig onderzoek gedaan naar de precieze situatie waar zij naar terugkeren. Een beter begrip van de situatie is belangrijk om de hulp van UNICEF, jeugdhulporganisaties en overheden daarop aan te laten sluiten, zodat terugkerende kinderen de hulp en bescherming krijgen waar ze recht op hebben. Zonder voldoende steun zullen deze kinderen (opnieuw) overwegen om op de vlucht te slaan en daarmee hun leven te riskeren.

Wat doet UNICEF

  • UNICEF zet een onderzoek op om beter inzicht te krijgen in de situaties die kinderen voor, tijdens en na hun vlucht naar omringende landen en Europa hebben meegemaakt. Ook brengen we in kaart welke hulp er beschikbaar is bij terugkeer naar Afghanistan.
  • Bij Europese landen pleit UNICEF ervoor dat uitgeprocedeerde kinderen alleen teruggestuurd worden als dat in hun belang is en het veilig is. Met het onderzoek informeren wij autoriteiten over de situatie van kinderen in Afghanistan. 
  • Wij trainen 40 maatschappelijk werkers om Afghaanse kinderen te begeleiden bij hun re-integratie. In totaal ondersteunen wij 1.000 kinderen en krijgen ze hulp bij de zoektocht naar- en hereniging met familie. Van deze 1.000 kinderen krijgen de 150 meest kwetsbare kinderen extra steun, zoals psychosociale- of gezondheidszorg.
  • UNICEF zet een bewustwordingscampagne op om onveilige migratie via gevaarlijke wegen te voorkomen. Ook worden thema’s zoals discriminatie van terugkeerders besproken, om stigma te verminderen.
Afghaanse man met jongen

Op de foto staat Alif naast zijn vader Haji.

Alif (13 jaar) heeft zeventien broers en zussen en zijn ouders zijn zo arm dat ze niet genoeg geld hebben om voor alle kinderen te zorgen. “Ik had er altijd al van gedroomd om naar Iran te gaan. Ik dacht dat ik daar makkelijk een baan zou kunnen vinden en veel geld zou verdienen.” In Iran vond Alif inderdaad werk in de landbouw, maar dit was slechts van korte duur. Door de coronacrisis verloor hij zijn baan, werd hij opgepakt door de autoriteiten en teruggestuurd naar Afghanistan. Een droom aan diggelen en een erbarmelijk situatie om naar terug te keren. UNICEF hielp Alif bij een veilige terugkeer naar Afghanistan en bij het terugvinden van zijn familie.

Gestelde doelen 2021

  • Een onderzoek starten naar de situatie van Afghaanse kinderen over hun vlucht naar omringende landen en Europa. Ook wordt in kaart gebracht welke hulp er beschikbaar is bij terugkeer naar Afghanistan.
  • 40 maatschappelijk werkers worden getraind in het ondersteunen van Afghaanse kinderen die zijn teruggekeerd. Zo wordt het Afghaanse jeugdzorgsysteem versterkt en krijgen kinderen betere bescherming.
  • 1.000 kinderen worden ondersteund en krijgen hulp bij de zoektocht naar- en hereniging met hun familie.

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu