Tussen hoop en vrees

Afghanistan

Het leven voor mensen in Afghanistan is zwaar. Meer dan de helft van de bevolking is afhankelijk van noodhulp en 90% van de bevolking leeft rond of onder de armoedegrens. Al voor de machtsovername had Afghanistan te maken met armoede, conflict, natuurrampen en de coronapandemie. In de laatste decennia hebben veel Afghanen het land verlaten, maar sommigen keren ook terug of worden teruggestuurd. 

Een groep kinderen in een opvangkamp voor ontheemden in Afghanistan.

Een groep kinderen in een opvangkamp voor ontheemden in Afghanistan.

Een groep kinderen in een opvangkamp voor ontheemden in Afghanistan.

Terugkerende kinderen

Ondanks de onveiligheid en instabiliteit worden regelmatig Afghaanse kinderen teruggestuurd naar hun land. Zo werden in 2019 1.700 minderjarigen zonder begeleiding teruggestuurd uit Iran. Terugkeerders lopen tegen allerlei obstakels aan bij hun re-integratie en komen vaak in zorgelijke situaties terecht. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van deze kinderen, waardoor het moeilijk te bepalen is hoe ze het best geholpen en beschermd kunnen worden door hulporganisaties en overheden. Zonder voldoende steun zullen deze kinderen (opnieuw) overwegen om op de vlucht te slaan en daarmee hun leven te riskeren. 

Wat doet UNICEF

UNICEF doet onderzoek om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van kinderen voor, tijdens en na hun vlucht. Zo krijgen we beter inzicht in de obstakels waar kinderen tegen aanlopen. Met deze inzichten trainen we maatschappelijk werkers die deze kinderen ondersteunen om ze zo nog beter te kunnen helpen. Ook gebruiken we de onderzoeksresultaten om bij overheden te pleiten voor betere zorg en bescherming van deze kinderen, zowel in Afghanistan als de landen waar ze naar toe vluchten. We delen de resultaten met partners zodat zij deze ook kunnen gebruiken. Daarnaast bieden we ook hulp aan teruggekeerde kinderen door individuele begeleiding en door hen te ondersteunen bij hun re-integratie. Hierbij kun je denken aan hereniging met familieleden of psychosociale ondersteuning.  

Afghaanse man met jongen

Op de foto staat Alif naast zijn vader Haji.

Alif (13 jaar) heeft zeventien broers en zussen en zijn ouders zijn zo arm dat ze niet genoeg geld hebben om voor alle kinderen te zorgen. “Ik had er altijd al van gedroomd om naar Iran te gaan. Ik dacht dat ik daar makkelijk een baan zou kunnen vinden en veel geld zou verdienen.” In Iran vond Alif inderdaad werk in de landbouw, maar dit was slechts van korte duur. Door de coronacrisis verloor hij zijn baan, werd hij opgepakt door de autoriteiten en teruggestuurd naar Afghanistan. Een droom aan diggelen en een erbarmelijk situatie om naar terug te keren. UNICEF hielp Alif bij een veilige terugkeer naar Afghanistan en bij het terugvinden van zijn familie.

Gestelde doelen 2020-2023  

  • Een onderzoek starten naar de situatie van Afghaanse kinderen over hun vlucht naar omringende landen en Europa. Ook wordt in kaart gebracht welke hulp er beschikbaar is bij terugkeer naar Afghanistan.
  • 40 maatschappelijk werkers worden getraind in het ondersteunen van Afghaanse kinderen die zijn teruggekeerd. Zo wordt het Afghaanse jeugdzorgsysteem versterkt en krijgen kinderen betere bescherming.
  • 1.000 kinderen worden ondersteund en krijgen hulp bij hun re-integratie en de zoektocht naar en hereniging met hun familie. 
  • 1.500 mensen leren meer over de risico’s rondom migratie via bewustwordingscampagnes. 

Bereikte resultaten 

  • Het onderzoek heeft vanwege de veranderde situatie wat vertraging opgelopen, maar inmiddels is het in de afrondende fase. Het onderzoeksontwerp en de gegevensverzameling zijn afgerond. 
  • 46 maatschappelijk werkers zijn aangenomen en 44 hebben een training gekregen met onder andere een focus op het voorkomen van gendergerelateerd geweld.  
  • Ruim 2.500 kinderen kregen individuele begeleiding bij hun re-integratie. Afhankelijk van wat er nodig was, kregen kinderen hulp bij hereniging met familieleden, psychosociale ondersteuning, en ondersteuning in het levensonderhoud.  
  • Met bewustzijnscampagnes hebben we al 45.000 mensen bereikt en hen training gegeven over bijvoorbeeld risico’s rondom (onontplofte) explosieven, kindhuwelijken en onveilige migratie. 

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu