Stop kindhuwelijken

Indonesië

In Indonesië komen kindhuwelijken nog vaak voor. Maar liefst één op de zes meisjes trouwt voor haar 18e verjaardag. Dat zijn 340.000 meisjes per jaar.

16-jarige bruidjes

Omdat veel kinderen niet geregistreerd worden bij hun geboorte, is hun exacte leeftijd vaak niet bekend. Officieel mogen meisjes in Indonesië trouwen als ze 16 zijn, maar in werkelijkheid worden ze op veel jongere leeftijd uitgehuwelijkt.

Ouders denken dat een getrouwde dochter meer oplevert dan een die haar opleiding afmaakt. Uithuwelijken wordt door families dan ook gezien als economisch voordeliger. Maar meisjes die als kind moeten trouwen, lopen risico het slachtoffer te worden van (seksueel) geweld. Zo vindt bijna de helft van de tienermeisjes in Indonesië het normaal dat een man zijn vrouw slaat.

UNICEF wil dat Indonesië de wettelijke huwelijksleeftijd verhoogt van 16 naar 18 jaar.

UNICEF wil dat Indonesië de wettelijke huwelijksleeftijd verhoogt van 16 naar 18 jaar.

Wat doet UNICEF?

We werken samen met verschillende partners (waaronder kinderen en jongeren zelf) om kindhuwelijken te stoppen. Zo hebben duizenden kinderen input geleverd voor een nationaal plan dat geweld tegen kinderen moet aanpakken. Daarnaast zetten tienduizenden kinderen zich in als U-reporters voor een online platform, waarop leeftijdgenoten informatie kunnen vinden over hun rechten. Het platform maakt ook onderwerpen zoals kindhuwelijken bespreekbaar. Daarnaast worden er netwerken opgezet die jongeren stimuleren mee te denken over innovatieve oplossingen om kindhuwelijken en andere vormen van geweld tegen kinderen tegen te gaan.

Naast het samenwerken met kinderen en jongeren, richten we ons ook op de autoriteiten, de media en lokale gemeenschappen. Zo hebben we samen met andere organisaties campagne gevoerd om de wettelijke huwelijksleeftijd van meisjes te verhogen van 16 naar 18 jaar. Dit voorstel is afgekeurd, maar we blijven lobbyen tot er alsnog een officieel verbod op kindhuwelijken komt. We werken daarnaast samen met de journalistenassociatie om aandacht te geven aan onderwerpen zoals kindhuwelijken.

Wat willen we bereiken?

  • Door samen te werken met verschillende partners (autoriteiten, gemeenschappen, media, kinderen en jongeren) wordt geweld tegen kinderen, waaronder kindhuwelijken, bespreekbaar gemaakt en aangepakt.
  • Door onderzoek te doen wordt duidelijk waar kindhuwelijken het meest voorkomen en waarom ouders hun dochters uithuwelijken. Met goede gegevens over het probleem kunnen we de aanpak om kindhuwelijken tegen te gaan op grote schaal uitrollen.

Stop kindhuwelijken in Indonesië

Doneer nu

Gerelateerd aan dit onderwerp