School in a Box

Mali

Timboektoe staat in onze taal synoniem voor een verafgelegen plek. Toch bestaat deze plaats echt. Ooit was het een centrum van kennis, nu kunnen kinderen er vaak niet eens naar school.

Door het conflict in het noorden van Mali kunnen veel kinderen niet naar school.

Door het conflict in het noorden van Mali kunnen veel kinderen niet naar school.

Conflict

Door het conflict in het noorden van Mali kunnen veel kinderen niet naar school. Dit komt omdat er bijvoorbeeld geen scholen in de buurt zijn, of omdat de weg naar school te gevaarlijk is. In conflictgebieden worden schoolgebouwen ook bezet door gewapende groepen of door binnenlandse vluchtelingen.

Een ander groot probleem is dat de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is. Veel kinderen leren niet de basis-schoolvaardigheden. Het komt zelfs voor dat kinderen die wel onderwijs volgen na een paar jaar nog niet kunnen lezen en schrijven. Er zitten te veel leerlingen in een klas, er zijn onvoldoende lesmaterialen, en juffen en meesters zijn niet goed opgeleid.

Twee meisjes krijgen een schooltas vol met schoolspullen. Zo kunnen ze goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Wat doet UNICEF?

Het doel van UNICEF Mali is om zoveel mogelijk kinderen naar school te laten gaan. Hierbij ligt de nadruk op inclusiviteit. Jongens én meisjes uit verschillende etnische groepen en delen van het land moeten gelijke toegang hebben tot onderwijs.

Voor kinderen van alle leeftijden moet een vorm van onderwijs beschikbaar zijn, formeel of non-formeel. UNICEF wil dat zoveel mogelijk kleuters toegang hebben tot kleuteronderwijs. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen instromen in het reguliere basisonderwijs. Kinderen en jongeren die een aantal jaar onderwijs hebben gemist, bijvoorbeeld door het conflict, krijgen alternatieve onderwijsmogelijkheden aangeboden. Zij leren de basis-schoolvaardigheden (lezen en schrijven) en kunnen daarnaast een beroepscursus volgen. Daarnaast wordt er speciaal aandacht besteed aan meisjesonderwijs en vredesonderwijs.

In conflictgebieden werkt UNICEF met een 'school in a box'. Daarin zitten schoolspullen en materialen voor een leraar en veertig studenten. Zo kan ook op plaatsen waar geen school meer staat onderwijs worden gegeven.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Help voor 10 euro een kind naar school

geef nu